Pracownicze Plany Kapitałowe - oferta

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorstw w zakresie przygotowania i wdrożenia procesów PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe - oferta
Formularz

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) to nowe rozwiązanie w zakresie długoterminowego oszczędzania. PPK dla pracownika jest to system dobrowolny, z punktu widzenia osób zatrudnionych. Dla pracodawcy utworzenie PPK jest obligatoryjne. Ustawodawca przewidział wdrażanie tego rozwiązania stopniowo rozpoczynając od największych pracodawców.

W ramach obsługi procesu wdrażania Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) oferujemy naszym Klientom m.in.

Koncepcje i analiza skutków wprowadzenia PPK przez Pracodawcę

Przeprowadzimy wszechstronną analizę przedwdrożeniową. Obejmie ona m.in. analizę aktualnego stanu zatrudnienia i zasad wynagradzania. Analiza pozwoli na oszacowanie kosztów pracodawcy związanych z PPK, dostarczy informacji o potencjalnym zakresie zmian w regulacjach i procedurach funkcjonujących u pracodawcy.

Szkolenia z zakresu PPK

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych skierowanych zarówno do przedstawicieli pracodawcy, jak i osób zatrudnionych. Pozyskana wiedza o PPK oraz uzyskane odpowiedzi na pytania z nimi związane pozwolą na sprawne wdrożenie programu i wypełnianie bieżących zadań oraz uprawnień wynikających z uczestnictwa w nim.

Konsultacje z przedstawicielami osób zatrudnionych

Proponujemy przedstawicielom zatrudnionych oraz organizacjom związkowym działającym na terenie pracodawcy udział w konsultacjach związanych z procesem wdrożenia oraz bieżącego funkcjonowania PPK oraz praw i obowiązków wszystkich stron zaangażowanych w ten proces.

Analiza i wsparcie przy wyborze ofert instytucji finansowej zarządzającej PPK

Zapewniamy Państwu analizę ofert przedstawionych przez instytucje finansowe zarządzające PPK. Jej zadaniem jest umożliwienie pracodawcy oraz reprezentacji zatrudnionych zapoznania się ze szczegółami propozycji i różnicami pomiędzy poszczególnymi oferentami. W konsekwencji ułatwi to dokonanie wyboru podmiotu, z którym pracodawca i zatrudnieni będą współpracowali.

Wsparcie przy zawieraniu umów o prowadzenie PPK i zarządzanie PPK

Proponujemy wsparcie na etapie bezpośrednio przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK z wybraną uprzednio instytucją finansową. W szczególności pomoc w zakresie ujęcia w niej innych niż standardowe zapisów uwzględniających np. specyfikę pracodawcy. Pomożemy w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu zawierania umów o prowadzenie PPK, jak również obsługi ewentualnych rezygnacji z przystąpienia do programu.

Komunikacja z załogą

Przygotujemy i zaplanujemy komunikację z załogą pracodawcy dotyczącą wyboru podmiotu zarządzającego PPK, czynności leżących po stronie zatrudnionych związanych z przystąpieniem i bieżącym uczestnictwie w Pracowniczym Planie Kapitałowym.

Opracowanie procedur wewnętrznych dot. PPK

Dzięki wewnętrznym procedurom, wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących PPK będzie zdecydowanie łatwiejsze. Zawarte w nich opisy poszczególnych procesów wraz ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za ich realizację poprowadzą przez wszystkie czynności, które muszą zostać wykonane po stronie pracodawcy. Załączony do procedury komplet wzorów dokumentów usprawni pracę osób odpowiedzialnych za administrowanie PPK. Wdrożenie odpowiednich procedur pozwoli na sprawną realizację obowiązków pracodawcy oraz zmniejszy ryzyko kar przewidzianych w przepisach o PPK za ich niewypełnienie.

Zmiany w systemach ksiegowych i zarządczych związane z wdrożeniem PPK

Zaprojektowanie w systemach księgowych zasad naliczania składek, ich opodatkowania pozwoli na zmniejszenie pracochłonności obsługi programu PPK przez pracodawcę. Dobrze zaplanowany system raportowania i agregacji danych pozwoli na szybki dostęp do informacji, które dostarczane będą pracownikom, zarządzającemu oraz organom nadzorczym. Zmniejszone zostanie ryzyko ewentualnych sankcji dla przedsiębiorstw.

Bieżąca obsługa wpłat do PPK

W ramach usługi wykonujemy lub wspieramy bieżącą obsługę naliczania list płac, w tym naliczania składek PPK: podstawowych i dodatkowych. Dokonujemy agregacji naliczonych składek w celu raportowania i dokonywania wpłat do instytucji finansowych. Weryfikujemy rozliczenia podatkowe pracodawcy i pracownika związane z PPK.

Administrowanie dokumentacją PPK

Zapewnimy prawidłowe wywiązywanie się pracodawcy z obowiązków związanych z administracją PPK. Zajmiemy się przygotowaniem i kompletowaniem dokumentów wymaganych prawem, zapewnimy prawidłowy i sprawny obieg dokumentacji PPK pomiędzy osobami zatrudnionymi, pracodawcą a instytucją finansową zarządzającą PPK, przypilnujemy terminów przekazywania informacji pracownikom, jak również dostarczania ich dyspozycji oraz danych o uczestnikach PPK do instytucji finansowej. Zapewnimy wsparcie w bieżącej współpracy z instytucją finansową oraz podczas kontroli przeprowadzanych przez organy państwowe.

 

Doradzamy we wdrożeniu PPK.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami lub kontaktu pod adresem e-mail:

ppk@pkfpolska.pl


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - PKF partnerem wdrożenia oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami
critical error occurred