Usprawnij raportowanie giełdowe i zadbaj o transparentność spółki.

 • wspieramy emitentów w przygotowaniu sprawozdań finansowych oraz raportowaniu na Giełdę Papierów Wartościowych i NewConnect
 • przygotowujemy skonsolidowane raporty zarządcze do spółki matki,  a pośrednio również na inne giełdy świata
 • mamy doświadczenie w obsłudze spółek z kapitałem zagranicznym, międzynarodowych grup kapitałowych oraz oddziałów zagranicznych spółek w Polsce
 • raportujemy oraz sporządzamy sprawozdania finansowe według MSR/MSSF

Podczas dynamicznego rozwoju, spółki często decydują się na pozyskanie kapitału poprzez wejście na Giełdę Papierów Wartościowych lub rynek New Connect. Emisja papierów wartościowych daje nowe możliwości finansowania dalszego rozwoju. Z drugiej strony niesie za sobą szereg obowiązków. Emitenci stają przed wymagającym zadaniem związanym ze specyficzną sprawozdawczością finansową jak i raportowaniem na Giełdę Papierów Wartościowych i NewConnect. Bardzo często w grę wchodzi również raportowanie do spółki matki co pośrednio może być powiązane z raportowaniem na inne giełdy świata.

Dla spółek, które rozważają lub decydują się na pozyskanie kapitału poprzez wejście na giełdę wyodrębniliśmy usługę dostosowaną do ich potrzeb. Przedsiębiorcy wchodzący na rynek GPW lub NewConnect stają przed dodatkowym zadaniem jakim jest raportowanie. Jako eksperci specjalizujemy się w przygotowywaniu cyklicznych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych, powiązanych z Emitentami Papierów Wartościowych. Szczególnie istotne przy wchodzeniu na giełdę jest wzbudzenie zaufania inwestorów do marki oraz osób zarządzających spółką. W odpowiedzi na tę potrzebę, na podstawie analizy danych, przygotowujemy raporty zgodne z wymogami, czytelne oraz zrozumiałe dla odbiorców.

Nowym wyzwaniem dla spółek giełdowych są często rozbudowane struktury kapitałowe, które wymagają  przygotowania skonsolidowanych raportów finansowych.  W PKF BPO mamy doświadczenie w obsłudze spółek z kapitałem zagranicznym, spółek z międzynarodowych grup kapitałowych oraz oddziałów zagranicznych, dzięki czemu sprawnie i rzetelnie wspieramy naszych Partnerów w przygotowaniu raportów do spółek matek takich jak sprawozdanie skonsolidowane, czyli rozbudowana sprawozdawczość finansowa, według międzynarodowych standardów rachunkowości MSR/MSSF.

W ramach usługi sprawozdawczości i raportowania spółek na GPW i NewConnect oferujemy:

 • sporządzanie kwartalnego, półrocznego oraz rocznego raportu na GPW
 • sporządzanie kwartalnego, półrocznego oraz rocznego raportu na NC
 • sporządzanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego dla podmiotów notowanych na GPW oraz NC
 • sporządzanie kompilacji rocznego sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdania z działalności emitenta, zawierających oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz na temat informacji niefinansowych
 • raportowanie na potrzeby grup kapitałowych według ustalonych standardów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych łączonych spółek
 • automatyzacja oraz wsparcie przy usprawnieniu procesu raportowania finansowego
 • opracowanie bądź wsparcie przy opracowaniu odpowiedniej formy raportowania finansowego
 • pozostałe działania związanie ze sprawozdawczością i raportowaniem dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz rynku NewConnect

Sprawozdawczość finansowa i raportowanie spółek na GPW i NewConnect oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.