„PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”

z siedzibą w Warszawie
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail pkfconsult@pkfpolska.pl  lub pisemnie na adres ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pkfpolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana komunikacji marketingowej promującej usługi oferowane przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., a także inne podmioty należące do Grupy PKF Consult oraz obejmującej alerty prawne, publikacje, komunikaty prasowe, a także informującej o organizowanych przez Grupę wydarzeniach i eventach – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. polega na kierowaniu do Pani/Pana komunikacji marketingowej drogą elektroniczną,
  w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom; podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana komunikacji marketingowej.
 7. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 9. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 10. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.