Zachęcamy do rozważenia skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jaką jest ryczałt od dochodów spółek (tzw. Estoński CIT).

W ramach nowelizacji od 1 stycznia 2022 r. istotnym zmianom uległy przepisy dotyczące tzw. „Estońskiego CITu”.

W wyniku wprowadzonych zmian legislacyjnych, Estoński CIT stał się konkurencyjną alternatywą dla standardowego modelu opodatkowania w CIT.

Estoński CIT to rozwiązanie, którego głównym założeniem jest opodatkowanie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych dopiero w momencie wypłaty zysków przez wspólników spółki.

Ponadto do korzyści tego rozwiązania odnosi się również fakt, iż wszelkie rozliczenia i dokumentacja opierają się wyłącznie na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości. W Estońskim CIT nie ma rachunkowości podatkowej, liczenia podatkowych kosztów czy amortyzacji.

Obniżeniu ulegają również efektywne obciążenia podatkowe, gdyż w przypadku małego podatnika zapłacić należy (CIT i PIT łącznie) 20% podatku dochodowego od wypłaconych zysków (zamiast 26,29% czy standardowej modelu opodatkowania). Z kolei, w przypadku większych podatników zapłacie ulega (CIT i PIT łącznie) 25% (zamiast 34,39%) podatku dochodowego od wypłaconych zysków.

Z opodatkowania w reżimie Estońskiego CIT mogą skorzystać spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne, których wspólnicy, udziałowcy i akcjonariusze to jedynie osoby fizyczne. Spółka chcąca skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek (Estoński CIT) powinna posiadać prostą strukturę kapitałową (całość jej udziałów lub wkładów do spółki powinna zostać wniesiona przez osoby fizyczne), jak również nie może m.in. posiadać udziałów, akcji lub podobnych prawa w innych spółkach oraz uzyskiwać więcej niż 50% przychodów pochodzi z tzw. źródeł pasywnych (m.in. wierzytelności, odsetek, praw autorskich).

Co istotne podatnicy mogą zmienić zasady opodatkowania na ryczałt od odchodów spółek (Estoński CIT)w trakcie roku podatkowego.

Zespół Doradztwa Podatkowego PKF oferuje swoje wsparcie m.in. w takich kwestiach jak:

  • Analiza warunków formalnych niezbędnych do skorzystania z Estońskiego CITu;
  • Pomoc przy spełnieniu warunków formalnych (np. zmiana formy prawnej);
  • Identyfikacja i zabezpieczenie kwestii budzących ryzyko podatkowe (np. w formie interpretacji podatkowej);
  • Bieżąca weryfikacja warunków opodatkowania Estońskim CIT;
  • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.