Doradzamy zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym publicznym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji zamówienia.

Obszary działania:

  • identyfikujemy ryzyka związane z postępowaniem przetargowym i realizacją umowy
  • doradzamy na wszystkich etapach postępowania przetargowego, w tym przy przygotowaniu oferty i odpowiedzi na wezwania zamawiającego
  • doradzamy w zakresie wyboru trybu procedury przetargowej, opracowujemy dokumentację postępowania przetargowego
  • reprezentujemy w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym
  • doradzamy w trakcie realizacji zamówienia publicznego
  • wspieramy w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.