Zapewniamy Klientom zindywidualizowaną oraz kompleksową obsługę w zakresie opiniowania, sporządzania i negocjowania umów. Naszym celem jest zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk prawno-podatkowych oraz wdrożenie takich rozwiązań, które skutecznie uchronią naszych Klientów przed negatywnymi skutkami związanymi z zawieraniem i wykonywaniem umów.

Obszary działania:

  • sporządzenie, negocjowanie oraz opiniowanie umów z kontrahentami
  • doradztwo bieżące w trakcie realizacji umowy
  • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym przygotowanie oraz opiniowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych
  • analiza ryzyk związanych z umową oraz zastosowanie odpowiednich środków mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy
  • ograniczanie negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń
  • przygotowywanie opinii prawnych w związku z możliwymi sporami sądowymi

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.