Strategia podatkowa firmy

Dobrze zaplanowana strategia podatkowa firmy pozwoli osiągnąć bezpieczeństwo podatkowe oraz przewidywalność i stabilność podatkową w prowadzonym biznesie.

Co zyskuje Twoja firma:

Dzięki odpowiedniej strategii podatkowej firma jest w stanie w sposób bezpieczny, bo zaplanowany, transparentny i przewidywalny, prowadzić swoją politykę podatkową, która nie tylko ma duży wpływ na właściwe postrzeganie podatnika przez organy podatkowe, ale przede wszystkim na sytuację, wyniki finansowe oraz pozycję firmy na rynku.

Od 1 stycznia 2021 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) zobowiązała do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o stosowanej strategii podatkowej następujące podmioty:

 • podatników podatku CIT o przychodach przekraczających 50 mln Euro w roku podatkowym,
 • podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wielkość przychodów.

Ustawa nowelizująca CIT nie przewiduje szczególnych regulacji przejściowych, dlatego podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania strategii podatkowej już za 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Na co powinieneś uważać:

Bezpieczeństwo i pewność w stosowaniu przepisów podatkowych są w prowadzonym biznesie stawiane na pierwszym miejscu. Zmiany zachodzące w przepisach stwarzają liczne zagrożenia dla biznesu. Nic więc dziwnego, że zarządy spółek obawiają się nie tylko o bezpieczeństwo i przyszłość biznesu, którym zarządzają, ale również o swoje osobiste bezpieczeństwo wystawiane na ryzyko z racji potencjalnie ciążących na nich sankcjach finansowych, karno-skarbowych, a nawet stricte karnych.

Czy wiesz, że:

 • prawidłowo przygotowana strategia podatkowa nie powinna zdradzać jakichkolwiek tajemnic przedsiębiorstwa?
 • w strategii podatkowej nie należy ujawniać informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego?
 • czy Twój podmiot musi sporządzić strategię podatkową?
 • jakie są elementy, z których powinna składać się strategia?
 • jakie są kary za niedopełnienie obowiązku?
 • kto w imieniu podmiotu jest odpowiedzialny za jej sporządzenie?
 • jak ograniczyć ryzyko błędów w przygotowaniu strategii podatkowej

Nasi doświadczeni Doradcy Podatkowi pomogą Ci odpowiedzieć na poniższe pytania:

 • czy Twój podmiot musi sporządzić strategię podatkową?
 • jakie są elementy, z których powinna składać się strategia?
 • jakie są kary za niedopełnienie obowiązku?
 • kto w imieniu podmiotu jest odpowiedzialny za jej sporządzenie?
 • jak ograniczyć ryzyko błędów w przygotowaniu strategii podatkowej

Jak pomagamy zbudować strategię podatkową firmy?

 1. Analizując prowadzoną działalność pod kątem związanych z nią skutków podatkowych.
 2. Opracowując strategię podatkową dla poszczególnych typów podatków.
 3. Opracowując procedurę podatkową dotyczącą weryfikacji i akceptacji kontrahenta oraz zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji z tym związanej.
 4. Przeprowadzając szkolenie wdrażające dla podatnika.

Strategie podatkowe przedsiębiorstw - podstawowe informacje

Podatki są nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa niezależnie od branży działalności oraz skali danego biznesu. Polityka podatkowa powinna być przedmiotem stałego zainteresowania tak ze strony właścicieli niewielkiego przedsiębiorstwa handlowego, jak i międzynarodowego koncernu, a właściwie wdrożone procedury podatkowe pozwalają nie tylko na prawidłowe obliczenie zobowiązań publicznoprawnych, ale także umożliwiają opracowanie odpowiedniej dla danych podmiotów strategii optymalizacji podatkowej. Strategie podatkowe przedsiębiorstw mogą być realizowane na dwa sposoby:

 • metoda konserwatywna, zgodnie z którą przedsiębiorstwa starają się wdrożyć takie procedury podatkowe, które nie będą prowadzić do sporów z organami kontrolnymi, a polityka podatkowa zostaje ograniczona do czynności administracyjnych,
 • metoda agresywna, która zakłada, że przedsiębiorstwa starają się znaleźć wszelkie możliwości pozwalające na zminimalizowanie ciężaru opodatkowania. W przypadku wyboru metody agresywnej, procedury podatkowe to tylko jeden z elementów - równie ważne są działania, które mają pomóc w uniknięciu opodatkowania.

Oczywiście, należy pamiętać, że powyższy podział jest pewnym uproszczeniem, a w rzeczywistości strategie podatkowe przedsiębiorstw mogą zmieniać się w czasie oraz czerpać z obydwu podejść. Niezależnie od wyboru metody działania, należy zadbać o to, by procedury podatkowe wdrożone przez kierownictwo danego przedsiębiorstwa były zgodne z obowiązującym prawem.

Polityka podatkowa przedsiębiorstwa i procedury podatkowe - co powinny zawierać strategie podatkowe przedsiębiorstw?

Skorzystanie z pomocy profesjonalistów do spraw polityki podatkowej jest niezbędne, bowiem prawidłowe sporządzenie formalnego dokumentu, jakim jest wdrożona w 2021 roku strategia podatkowa, wymaga spełnienia warunków określonych w ustawie regulującej podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). W ustawie tej sprecyzowano między innymi elementy, które powinna zawierać poprawnie przygotowana procedura podatkowa:

 • informacje na temat dobrowolnych form współpracy przedsiębiorstwa z organami KAS - Krajowej Administracji Skarbowej;
 • stosowana przez firmę procedura podatkowa w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi;
 • procedury podatkowe w zakresie czynności wykonywanych na terenie Polski;
 • planowane przez przedsiębiorstwo działania restrukturyzacyjne, które mogą wpłynąć na procedury podatkowe stosowane w organizacji;
 • zestawienie wniosków, które przedsiębiorstwo złożyło w celu uzyskania interpretacji podatkowej (takie interpretacje mogą dotyczyć np. sposobu, w jaki ma być prowadzona polityka podatkowa firmy) lub Wiążącej Informacji Stawkowej;
 • rozliczenia przeprowadzane przez przedsiębiorstwo na terytoriach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową (informacje te obejmują np. stosowane przez firmę procedury podatkowe w tym zakresie).

Jak widać, elementy te są liczne i dotyczą różnorodnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Co więcej, katalog ten nie jest zbiorem zamkniętym i powinien zostać poszerzony o wszelkie istotne informacje oraz procedury podatkowe, na których oparta jest polityka podatkowa firmy. Jedynie takie strategie podatkowe przedsiębiorstw, w których w wyczerpujący sposób została opisana polityka podatkowa firmy, nie powinny zostać zakwestionowane przez organ kontrolny (Urząd Skarbowy).

Strategie podatkowe przedsiębiorstw i ich polityka podatkowa - powody, dla których współpraca z profesjonalistami jest niezbędna

Powyższe wiadomości to jedynie niewielka część informacji na temat tego, czym są strategie podatkowe przedsiębiorstw. Aby poznać bardziej szczegółowe zagadnienia dotyczące procedur podatkowych, warto skontaktować się z naszymi specjalistami ds. podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki analizie indywidualnych warunków działania Twojej firmy możliwe będzie podjęcie takich działań w zakresie strategii, które z jednej strony poprawią kondycję firmy w zakresie prowadzonej przez nią polityki podatkowej, z drugiej zaś pozwolą na uniknięcie przewidzianych w prawie sankcji (należy pamiętać, że kary dla przedsiębiorców za jej niesporządzenie mogą być bardzo dotkliwe).

Innym z powodów, dla których warto skorzystać ze współpracy ze specjalistami w zakresie przygotowania strategii jest fakt, że w nowelizacji ustawy o podatku CIT nie zawarto przepisów przejściowych w zakresie przygotowania dokumentu: strategia podatkowa. Nowe regulacje prawne zaczęły obowiązywać już w dniu 1 stycznia 2021 roku. Mogłoby się wydawać, że taki stan rzeczy oznacza obowiązek przygotowania sprawozdania dopiero za obecny rok, a zatem ostateczny termin powinien upłynąć w dniu 31 grudnia 2022 roku. Tymczasem, pod koniec 2020 roku Ministerstwo Finansów opublikowało informację, zgodnie z którą strategia podatkowa jest obligatoryjna już za rok miniony, tj. 2020. W efekcie wprowadzonego rozwiązania podatnicy zostali zobligowani do sformułowania pierwszej strategii za rok 2020 w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Wbrew pozorom, czasu jest niewiele, ponieważ w dużych przedsiębiorstwach (a takie zostały na chwilę obecną objęte obowiązkiem przygotowania strategii) kwestie podatkowe bywają często niezwykle zawiłe i skomplikowane, zatem przygotowanie sprawozdania może sprawiać wiele trudności.

Strategia podatkowa firmy oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi , Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Zielonej Górze.

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o. lub PKF Brevells Cekiera Sp. k., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami
Agnieszka Chamera</br>Podatki
Agnieszka Chamera
Podatki
Partner Zarządzający PKF Tax&Legal
Doradca podatkowy
+48 609 331 330

Nasze publikacje

Zapoznaj się z naszymi ostatnimi publikacjami.

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.

Dlaczego PKF?
Bezpieczeństwo podatkowe