Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych, dążąc do uzyskania rezultatów zgodnych z najlepszym interesem oraz oczekiwaniami Klientów.

Prowadzimy spory sądowe i arbitrażowe:

  • gospodarcze (spory o zapłatę, sprawy związane z nienależytym wykonaniem umów, odstąpieniem od umów i rozliczeniem z tytułu kar umownych, spory o realizację zabezpieczeń zobowiązań umownych, w tym o wykonanie gwarancji bankowych i poręczeń, przewłaszczeń na zabezpieczenie, gwarancji należytego wykonania zobowiązań z umowy, umów przelewu wierzytelności na zabezpieczenie),
  • powstałe w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych (spory o rozliczenia pomiędzy różnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym pomiędzy konsorcjantami, inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami, spory dotyczące wad zrealizowanych inwestycji),
  • dotyczące roszczeń wynikających z umów zawieranych w trybie zamówień publicznych,
  • z zakresu prawa pracy dotyczące takich kwestii jak postępowania o przywrócenie do pracy, odszkodowanie i odprawy związane z ustaniem stosunku pracy.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.