PKF BPO SADOWSKA - MALCZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowych narzędzi i technologii, w celu usprawnienia świadczonych usług księgowych, kadrowo – płacowych oraz usług z zakresu rachunkowości zarządczej, kontrolingu i doradztwa biznesowego, dla optymalizacji kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie usprawnień, które przyczynią się do podniesienia cyfryzacji i digitalizacji firmy.

Cele szczegółowe:

 • zakup urządzeń skanujących,
 • zakup robotów software’owych,
 • zakup oprogramowania do prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • zakup usługi programistycznej do prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
 • nabycie i wdrożenie robotów software'owych RDA (Robotic Desktop Automation) służących do automatyzacji procesów biznesowych i zarządzania organizacją.
 • nabycie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego cyfryzację procesów biznesowych jakimi są świadczenia usług księgowych dla klientów zewnętrznych.
 • zakup urządzeń skanujących (3 szt.), które pomogą w pełni wykorzystać oprogramowanie do zarządzania e-teczkami pracowników oraz system do obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty projektu:

 • Roboty software'owe, planowane do wdrożenia, usprawnią i przyśpieszą powtarzalne procesy biznesowe (automatyzacja procesów biznesowych i usprawnienie wewnętrznej organizacji pracy).
 • Zredukowanie praktycznie do zera kosztów fizycznego przechowywania ton papieru i wyeliminowanie wszystkich niedogodności związanych z obsługą papierowego archiwum.
 • Spółka znacząco zwiększy efektywność realizowanych usług księgowych, kadrowo – płacowych oraz usług z zakresu rachunkowości zarządczej, kontrolingu i doradztwa biznesowego.
 • System DMS za pomocą funkcjonalności OCR'owania dokumentów, obiegu dokumentu u klienta i konfiguratora procesów, będzie znacząco przyśpieszał procesowanie fizycznych dokumentów klientów.

Okres realizacji projektu od 01.11.2022 r. – 31.10.2023 r.

Wartość projektu ogółem: 299 300,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 299 300,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 254 405,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pliki do pobrania