Doradzamy Spółkom w zakresie wprowadzania i utrzymywania procedur dotyczących zapewnienia zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji.

Obszary działania:

  • analiza, opiniowanie i sporządzanie umów na podstawie podejmowanych działań biznesowych w zakresie zgodności z przepisami prawa
  • identyfikacja obszarów braku zgodności w przedsiębiorstwie oraz omówienie, jakie ryzyko prawno-podatkowe i konsekwencje się z tym wiążą
  • weryfikacja obowiązujących procedur wewnątrz spółki, zawieranie i wykonywanie umów w oparciu o zasady dotyczące: kwestii antykorupcyjnych, pracowniczych, w tym mechanizmu zgłaszania naruszeń i postępowania z sygnalistami, procedur antydyskryminacyjnych oraz AML
  • weryfikacja konfliktów interesów, wewnętrznych procedur działania i organizacji
  • prowadzenie audytów wewnętrznych i dochodzeń
  • dostosowanie struktury organizacyjnej i zasad odpowiedzialności w spółce do wymogów compliance

 

 

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.