Formularz kontaktowy

Imię: *
Nazwisko: *
Stanowisko: *
Telefon: *
E-mail: *
Preferowany sposób kontaktu? *
Firma: *
NIP: *
Tematyka zapytania? *
Treść zapytania: *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, że:
Administratorem Danych Osobowych jest PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: 02-695 Warszawa ul. Orzycka 6 lok. 1 B, adres email: pkfconsult@pkfpolska.pl (zwana dalej Spółką).Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Spółce jest Pan Michał Sztąberek, adres email: michal.sztaberek@isecure.pl Dane osobowe gromadzone przy pomocy formularza przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO (obecnie art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dalej UODO) w celach związanych z uczestnictwem w wybranym szkoleniu / konferencji, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu / konferencji, wystawienia faktury i prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także z ew. rozpatrywaniem reklamacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych lub/oraz wyrażenia zgody na sprawdzenie danych w Krajowym Rejestrze Długów dane osobowe będą przetwarzane w celach objętych zgodą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO (obecnie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO).Dane osobowe podane w formularzu związane z: uczestnictwem w wybranym szkoleniu/konferencji, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu/konferencji będą przechowywane do czasu wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy; wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od zakończenia roku obrachunkowego; rozpatrywaniem reklamacji będą przechowywane przez okres 2 lat liczony od zakończenia szkolenia/konferencji; działalnością handlową będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez zainteresowany podmiot lub do czasu zaprzestania wysyłki ofert handlowych przez Spółkę; sprawdzeniem danych w Krajowym Rejestrze Długów będą przetwarzane do czasu zakończenia szkolenia. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych od Spółki oraz wyrażenie zgody na sprawdzenie danych w Krajowym Rejestrze Długów jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.