Jesteś tu: strona główna / Usługi / Audyt / MSSF 9
Interesariusze sprawozdań finansowych oczekują wiarygodnej i szybkiej informacji. 
My jesteśmy od zaspokojenia ich potrzeb.
27.04
2021
14.09
2020
poprzednia następna

MSSF 9

Wprowadzenie

Informacja:

22 listopada 2016 EU zatwierdziła treść Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 9 Instrumenty Finansowe. Standard ma zastosowanie do okresów sprawozdawczych za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. lub później.

Dowiedz się więcej >

Wprowadzenie

Informacja:

22 listopada 2016 EU zatwierdziła treść Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 9 Instrumenty Finansowe. Standard ma zastosowanie do okresów sprawozdawczych za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. lub później.

Pakiet zmian wynikający z MSSF 9 zawiera między innymi nowe zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych zależną od tzw. modelu biznesowego. MSSF 9 wprowadza także nowy model ujmowania utraty wartości – model oczekiwanych strat kredytowych (ang. expected credit losses, ECL). Model ten stanowi zmianę wytycznych zawartych w MSR 39 i odpowiedź na krytykę modelu strat poniesionych historycznie.  Nowe zasady oznaczają, że w momencie początkowego ujęcia aktywów finansowych bez utraty wartości jednostki będą musiały ujmować stratę na dzień 1 w wysokości 12-miesięcznej oczekiwanej straty kredytowej (lub oczekiwanych strat kredytowych za cały okres istnienia aktywa finansowego w przypadku należności handlowych). Standard wprowadza także zmiany w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.

Ukryj sekcję >

Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych

* inne całkowite dochody

Nowe regulacje dokonują odmiennej klasyfikacji instrumentów finansowych. 

Dowiedz się więcej >

Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych

* inne całkowite dochody

Nowe regulacje dokonują odmiennej klasyfikacji instrumentów finansowych. 

Zgodnie z MSSF 9 instrumenty finansowe jednostka dzielić będzie na dwie kategorie (MSR 39 wyodrębniał 4 kategorie):

  1. Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  2. Instrumenty finansowe wyceniane według metody wartości godziwej.

Nowa klasyfikacja zależy od dwóch kryteriów:

  1. Przyjętego modelu biznesowego dla zarządzania aktywami finansowymi
  2. Cech umownych strumieni pieniężnych składnika aktywów finansowych.

Jednostka zalicza dany instrument finansowy do wycenianych według skorygowanego kosztu, jeżeli spełnia on następujące warunki:

  1. Przyjęty model biznesowy zakłada utrzymanie składnika aktywów  w celu gromadzenia przepływów pieniężnych wynikających z umowy
  2. Przepływy pieniężne wynikające z umowy dotyczącej danego instrumentu obejmują wyłącznie wypłaty kapitału i odsetek.

Instrumenty finansowe nie spełniające powyższych kryteriów wyceniane są według wartości godziwej.

Powyższe kryteria wskazują na fakt, iż wszystkie instrumenty kapitałowe wyceniane są w wartości godziwej.

Ogólna zasada w MSSF 9 stanowi, że zyski i straty z wyceny ujmujemy w rachunku zysków i strat.

Jednak od zasady tej istnieje wyjątek. Wyjątek ten dotyczy instrumentów kapitałowych nie przeznaczonych do obrotu. Zyski i straty z tych instrumentów jednostka może prezentować w pozostałych całkowitych dochodach, jeżeli w momencie początkowego ujęcia dokona takiego wyboru. Należy zaznaczyć, iż powyższy wybór jest nieodwołalny.

Ukryj sekcję >

Utrata wartości

MSSF 9 wprowadza poziom oczekiwanych strat kredytowych, który ma zastosowanie do:
- wszystkich instrumentów dłużnych (w tym: depozytów i lokat bankowych, należności handlowych oraz dłużnych papierów wartościowych)
- dotyczy instrumentów zarówno wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, jak i w wartości godziwej z odniesieniem różnicy z przeceny na inne całkowite dochody.

Dowiedz się więcej >

Utrata wartości

MSSF 9 wprowadza poziom oczekiwanych strat kredytowych, który ma zastosowanie do:
- wszystkich instrumentów dłużnych (w tym: depozytów i lokat bankowych, należności handlowych oraz dłużnych papierów wartościowych)
- dotyczy instrumentów zarówno wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, jak i w wartości godziwej z odniesieniem różnicy z przeceny na inne całkowite dochody.

Dodatkowo model ten będzie stosowany do:
- wynikających z umów z odbiorcami należności z tytułu leasingu aktywów
- zobowiązań do udzielenia kredytu
- gwarancji finansowych, które nie są wyceniane w wartości godziwej z odniesieniem różnicy z wyceny na wynik finansowy.

Utrata wartości będzie ujmowana w 3 etapach:
→ Etap 1: przy początkowym ujęciu instrumentu finansowego część strat kredytowych szacowana w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty początkowego ujęcia będzie ujmowana dla wszystkich instrumentów finansowych – jako  przybliżenie oczekiwanych strat kredytowych związanych dla danego instrumentu  finansowego
→ Etapy 2 i 3: przy wzroście ryzyka kredytowego w stosunku do stanu początkowego jednostka będzie zobowiązana ująć pełną wartość strat kredytowych oczekiwanych przez cały okres utrzymywania tego instrumentu.

Etap 2 różni się od etapu 3 tym, że:
- w etapie 2 ocena pogorszenia jakości kredytowej następuje na poziomie grupy  aktywów
- w etapie 3 możliwa jest ocena indywidualna konkretnego składnika aktywów (np. opóźnienie w spłacie ponad określony termin).

Ukryj sekcję >

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. komunikacji marketingowych promującej usługi oferowane przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., a także inne podmioty należące do Grupy PKF Consult tj. PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.; PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
** telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności
Strefa inwestora inwestuj z PKF Consult
LinkedIn YouTube Facebook Instagram

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij