Informacja:

22 listopada 2016 EU zatwierdziła treść Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 9 Instrumenty Finansowe. Standard ma zastosowanie do okresów sprawozdawczych za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. lub później.

Pakiet zmian wynikający z MSSF 9 zawiera między innymi nowe zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych zależną od tzw. modelu biznesowego. MSSF 9 wprowadza także nowy model ujmowania utraty wartości – model oczekiwanych strat kredytowych (ang. expected credit losses, ECL). Model ten stanowi zmianę wytycznych zawartych w MSR 39 i odpowiedź na krytykę modelu strat poniesionych historycznie.  Nowe zasady oznaczają, że w momencie początkowego ujęcia aktywów finansowych bez utraty wartości jednostki będą musiały ujmować stratę na dzień 1 w wysokości 12-miesięcznej oczekiwanej straty kredytowej (lub oczekiwanych strat kredytowych za cały okres istnienia aktywa finansowego w przypadku należności handlowych). Standard wprowadza także zmiany w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.