Jesteś tu: strona główna / Usługi / Audyt / MSSF 16
Interesariusze sprawozdań finansowych oczekują wiarygodnej i szybkiej informacji. 
My jesteśmy od zaspokojenia ich potrzeb.
27.04
2021
14.09
2020
poprzednia następna

MSSF 16

Wprowadzenie

Informacja:

W styczniu 2016  Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała MSSF 16 Leasing (MSSF 16), który zastąpi obecny MSR 17 Leasing (Standard nie został na chwilę obecną zatwierdzony).

Dowiedz się więcej >

Wprowadzenie

Informacja:

W styczniu 2016  Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała MSSF 16 Leasing (MSSF 16), który zastąpi obecny MSR 17 Leasing (Standard nie został na chwilę obecną zatwierdzony).

Standard miałby obowiązywać począwszy od okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 stycznia 2019 r.

Standard wprowadza nową definicję leasingu w oparciu o koncepcję kontroli nad danym aktywem i między innymi, zobowiązuje leasingobiorców do ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań z wszystkich umów leasingowych spełniających kryteria zawarte w Standardzie z niewielką ilością odstępstw i uproszczeń. Dla leasingu operacyjnego, zgodnie z MSSF 16, na moment podpisania umowy, leasingobiorca ujmuje w bilansie aktywa i pasywa wynikające z przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z zawartej umowy. Transakcje najmu powierzchni biurowej czy innej powierzchni dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej lub najmu środków transportu lub innych aktywów będzie miał odzwierciedlenie w aktywach i zobowiązaniach najemcy wycenionych w wysokości zdyskontowanych spodziewanych przepływów pieniężnych z kontraktu. Powyższa zmiana może mieć istotny wpływ na obraz sytuacji finansowej Spółki, w tym na jej wskaźniki zadłużenia, ocenę covenantów bankowych lub warunków wynikających z innych umów związanych z finansowaniem zewnętrznym. Może mieć także wpływ na poziom EBIT.

Ukryj sekcję >

Leasing

Nowy standard dotyczący leasingu wprowadza jednolity model dla leasingobiorcy i wymaga aby leasingobiorcy wykazywali aktywa i zobowiązania z tytułu wszystkich umów leasingowych, których okres przekracza 12 miesięcy, chyba że leasingowany składnik aktywów ma niską wartość.

Dowiedz się więcej >

Leasing

Nowy standard dotyczący leasingu wprowadza jednolity model dla leasingobiorcy i wymaga aby leasingobiorcy wykazywali aktywa i zobowiązania z tytułu wszystkich umów leasingowych, których okres przekracza 12 miesięcy, chyba że leasingowany składnik aktywów ma niską wartość.

Leasingobiorca będzie wykazywał prawo do użytkowania składnika aktywów, które będzie odzwierciedlało jego prawo do korzystania z leasingowanych aktywów oraz zobowiązanie jako obowiązek do dokonywania płatności leasingowych.

W odniesieniu do leasingodawców MSSF 16 Leasing kopiuje rozwiązania przyjęte w MSR 17 Leasing.

Dlatego leasingodawcy w dalszym ciągu będą klasyfikować umowy leasingowe jako umowy leasingu finansowego i operacyjnego.

MSSF 16 zastępuje:
- MSR 17 Leasing
- IFRIC 4 Ustalenie czy umowa zawiera leasing
- SIC 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne
- SIC 27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę prawną leasingu
- Po zawarciu umowy jednostka powinna ocenić, czy ma ona charakter leasingu, ewentualnie czy zawiera wyłącznie elementy leasingu
- Z umów, które zawierają komponenty leasingowe i nieleasingowe, należy wydzielić komponenty nieleasingowe, np. serwis składników aktywów stanowiących przedmiot umowy.

Porównanie proponowanego modelu leasingu z obecnym podejściem:

UWAGA! Wiele umów dotyczących leasingu wyposażenia i samochodów, które zgodnie z obecnymi regulacjami są klasyfikowane jako leasing operacyjny (np. leasing wyposażenia, dla którego okres leasingu stanowi nieznaczną część okresu ekonomicznej użyteczności) będzie ujmowanych i rozliczanych podobnie jak dotychczasowy leasing finansowy. W porównaniu z obecnym ujęciem dla tego typu umów leasingowych nowe podejście spowoduje przyspieszenie ujmowania kosztów.

  • Nowy standard wchodzi w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później.
  • Wcześniejsze stosowanie jest dozwolone pod warunkiem że MSSF 15 został już zastosowany, lub będzie zastosowany od tego samego momentu.
  • Dostępna klauzula praw nabytych (grandfathering rule) dla definicji leasingu z KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing (brak ponownej oceny dla wszystkich umów istniejących na moment wdrożenia Standardu).
  • Leasingobiorcy mają prawo wyboru pełnego lub zmodyfikowanego retrospektywnego sposobu przejścia na nowy standard (dla wszystkich umów).
  • Bez korekty danych porównawczych, ujęcie zobowiązania w wartości bieżących pozostałych płatności.
  • Bieżące salda wynikające z umów leasingu finansowego na dzień wejścia w życie standardu są przenoszone.
  • Leasingowcy przenoszą bieżące salda na dzień wejścia w życie standardu.
  • Ujawnienia wymagane zgodnie z MSR 8 Zasady(polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, z pewnymi wyjątkami.
Ukryj sekcję >

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. komunikacji marketingowych promującej usługi oferowane przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., a także inne podmioty należące do Grupy PKF Consult tj. PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.; PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
** telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności
Strefa inwestora inwestuj z PKF Consult
LinkedIn YouTube Facebook Instagram

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij