W ramach wypełniania obowiązków dokumentacyjnych (element obowiązkowy dokumentacji lokalnej) oferujemy sporządzenie analizy porównawczej/zgodności, których głównym celem jest weryfikacja warunków rynkowych dokumentowanych transakcji realizowanych przez podmioty powiązane. Dokonując analizy zbieramy dowody i weryfikujemy (przy uwzględnieniu czynników porównywalności), czy warunki transakcji zawartej przez podmioty powiązane są tożsame z tymi, jakie ustaliłby między sobą podmioty niezależne. Należy zwrócić uwagę, że transakcje które pierwotnie uznawane są jako porównywalne, po wnikliwej analizie kryteriów porównywalności mogą zostać zidentyfikowane jako nieporównywalne.

Analizy (zewnętrzne) sporządzamy przy wykorzystaniu profesjonalnych baz, które zawierają dane zarówno z rynku polskiego, jak i z rynków międzynarodowych. Specjaliści PKF posiadają dostęp do  profesjonalnych baz danych zarówno o charakterze finansowym, licencyjnym, a także usługowym. Poza wyborem odpowiedniej bazy należy również zdecydować jakie kryteria selekcji danych (udostępnianych w ramach baz) zastosować aby próba, która zostanie uzyskana, była jak najbardziej porównywalna z analizowaną transakcją.

Specjaliści PKF posiadają bogate doświadczenie w sporządzeniu analiz porównawczych dla transakcji obejmujących m.in.:

  • Pożyczki,
  • Wewnątrzgrupowe gwarancje,
  • Systemy wspólnego zarządzania płynności (Cash Pooling)
  • Pozyskanie licencji na znak towarowy oraz markę,
  • Transakcje usługowe,
  • Transakcje towarowe.

Zespół ekspertów PKF Tax&Legal oferuje Państwu wsparcie w opracowaniu metod kalkulacji w przypadku pojawienia się rozliczeń wewnątrzgrupowych z nowym podmiotem powiązanym lub z tytułu nowej lub planowanej transakcji.