W przypadku wezwania spółki do kontroli podatkowej, eksperci PKF oferują pełne wsparcie w terminowym wywiązaniu się z wymogów narzuconych przez organy kontrolujące, w tym wsparcie w szczegółowej analizie poruszonych przez organy podatkowe kwestii oraz przygotowaniu odpowiedzi na zastrzeżenia lub zapytania skierowane do spółki.

Na każdym etapie procesu kontrolnego gwarantujemy współpracę w analizie niezbędnych dokumentów oraz gromadzeniu argumentacji przemawiającej za stanowiskiem klienta i minimalizującej ryzyko jej zakwestionowania przez organy kontrolne. Ponadto, w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy stanowiskiem spółki a organu podatkowego oferujemy usługę reprezentowania klientów w postępowaniach spornych.

PKF posiada wielu wykwalifikowanych pełnomocników, nie tylko doradców podatkowych i radców prawnych, ale też ekspertów z innych dziedzin np. biegłych rewidentów, analityków finansowych, rzeczoznawców majątkowych, których unikalna wiedza i wieloletnie doświadczenie mogą okazać się nieocenione w trakcie sporu, dla obrony stanowiska podatnika. Doświadczenie ekspertów Grupy PKF, poparte sukcesami w ramach wielu postępowań, może być więc decydujące w sporze z organami podatkowymi i skarbowymi.