Audyt wewnętrzny i compliance

Każda organizacja to szereg procesów, a każdy z procesów w organizacji – rozpoczynając od najmniejszego i kończąc na najbardziej rozbudowanym - stanowi element zarządzania, który wymaga okresowej kontroli.

Kontrola wewnętrzna zaś to działania podejmowane celem zapewnienia, nie tylko - prawidłowości funkcjonowania, ale także utrzymywania i stałego podnoszenia jakości pracy.

Wspieranie się ekspertami, którzy posiadają wielowymiarowe doświadczenie w takich obszarach, jak: audyt wewnętrzny, compliance czy zarządzanie ryzykiem  - umożliwia kompleksowe, optymalne i efektywne spojrzenie na cele zarządzania strategicznego.

 

Doradztwo w procesie projektowania, wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej

Doradztwo w procesie projektowania, wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej dotyczących wszystkich lub wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Audyt wewnętrzny to również proces wpływający na takie obszary jak optymalizacja mechanizmów kontroli wewnętrznej. Poprzez niezależną i obiektywną ocenę lub wsparcie podmiotu zewnętrznego, daje efekt w postaci możliwości uwolnienia potencjału kadrowego wewnątrz organizacji na realizację zadań o innym charakterze.

Dzięki skorzystaniu z usług doradztwa w zakresie procesów kontroli, przeprowadzony audyt wewnętrzny firmy wskaże cele i punkty, dzięki którym możemy oczekiwać wzrostu poczucia świadomego i odpowiedzialnego podejścia do realizowanych zadań.

Audyt i kontrola wewnętrzna to z całą pewnością najlepsza formuła do podkreślenia istoty funkcjonujących mechanizmów. Metody audytu wewnętrznego skupiają się na kluczowych kwestiach dla firmy, dzięki czemu wewnętrzne organy kontroli mogą koncentrować się na innych działaniach w tym samym czasie.​

Audyt wewnętrzny (co-sourcing & outsourcing)

Wsparcie w procesie realizacji zadań audytowych przeprowadzanych przez komórkę audytu wewnętrznego w formule co-sourcingu lub outsourcingu.

Cele audytu wewnętrznego są ściśle określone dla poszczególnych komórek, ale jako niezależny i obiektywny organ nasza firma jest przede wszystkim partnerem w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Raport z audytu wewnętrznego, jako syntetyczny zbiór zagadnień mających ocenić zgodność stanu faktycznego z istniejącymi procedurami, dzięki swym podstawowym funkcjom – doradczej i zapewniającej, umożliwia systematyczną oraz uporządkowaną ocenę procesów wewnątrz organizacji.

Etapy audytu wewnętrznego obejmują realizację zadań z określonych obszarów zgodnie z poszanowaniem standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (dalej: Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego).


Outsourcing

Całkowite zlecenie zadań wraz z opracowaniem raportu z audytu wewnętrznego lub wybranych jego elementów na zewnątrz organizacji.


Co-sourcing

Obszary audytu wewnętrznego są poddawane ocenie poprzez bieżącą współpracę wewnętrznych komórek kontroli z wyspecjalizowanym doradcą.

Audyty specjalistyczne

Wykonywanie audytów specjalistycznych (z wykorzystaniem ekspertów branżowych, specjalistów w określonej dziedzinie wiedzy) w tym audytów śledczych.

Celem podniesienia zaufania kadry zarządzającej do prawidłowego funkcjonowania procesów w organizacji a także podniesienia ich jakości, metody audytu wewnętrznego, a w efekcie sprawozdanie są dostosowywane tak samo do specyficznych wymogów branżowych, jak i indywidualnych zamawiającego.

Procesy Compliance

Wsparcie w procesie identyfikacji i oceny ryzyk na potrzeby planowania działań.

Compliance, to również zapewnienie skutecznego specjalistycznego podejścia do zarządzania ryzykiem w ramach organizacji. Właściwie dopasowana do podmiotu polityka compliance w dużym stopniu zapewnia odpowiednie, tj. adekwatne i dostosowane do celów oraz ładu korporacyjnego podmiotu mierzenie się z apetytem na ryzyko.

Polityka compliance opiera się na świadomym rozpoznaniu i ocenie najwłaściwszych dla organizacji form sterowania ryzykiem oraz kontroli podjętych działań w odpowiedzi na zdarzenia incydentalne. Compliance to także zrównoważone mierzenie się ze zdarzeniami w obszarach, takich jak np.: zgodności z prawem i regulacjami, otoczenia rynkowego i wymogów branżowych, zdarzeń finansowych, , środowiska informatycznego i technologicznego, a także oddziaływania na środowisko zewnętrzne.

Audyt wewnętrzny i compliance ujmują w sposób transparentny i uporządkowany całokształt celów strategicznych poprzez identyfikację ryzyk braku zgodności oraz określanie poziomów ich istotności. Jako jeden z podstawowych etapów wdrożenia skutecznego systemu ochrony, stanowią fundament planów ciągłości działania jednostek.

Przejrzyste zaś umiejscowienie podmiotu wśród otaczających go norm prawnych oraz czynników zewnętrznych, umożliwia jego ochronę poprzez minimalizację prawdopodobieństwa materializacji zdarzeń niepożądanych.


Wymierne korzyści:

Polityka compliance, dzięki rzetelnie i transparentnie zaprojektowanej mapie ryzyk, oferującej holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem w organizacji, daje wymierny efekt w postaci zapewnienia podmiotowidodatkowej gwarancji ochrony w sytuacji wystąpienia zdarzeń niepożądanych.

Dodatkowa gwarancja, to nic innego jak, świadome wcześniej zaplanowane działania mające na celu wyeliminowanie chaotycznego postępowania w trakcie wystąpienia zdarzenia incydentalnego.

Budowa audytu wewnętrznego i funkcji compliance od A do Z

Doradztwo w procesie budowy funkcji audytu wewnętrznego i compliance w organizacji.

Nasza firma oferuje kompleksowe zaprojektowanie i aktywny udział we wdrożeniu pełnego procesu kontroli wewnętrznej. Występujemy także jako organ doradczy, przy budowaniu komórek audytu wewnętrznego i funkcji compliance.

Dzięki współpracy z naszymi ekspertami w zakresie opracowywania koncepcji działania, regulacji wewnętrznych czy wzorcowych dokumentów, zapewniacie sobie Państwo całościowe podejście do realizowanych zadań oraz wysoką niezależność i jakość w zakresie planowania oraz wdrożenia procesów compliance w Państwa firmie.

Możliwość korzystania z wiedzy o najlepszych praktykach branżowych w tym zakresie umożliwia dobór nie tylko specjalistycznych narzędzi, ale także zwrócenie uwagi na panujące trendy w otoczeniu biznesowym.

 

Audyt wewnętrzny i compliance oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi , Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Zielonej Górze.

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o. lub PKF Brevells Cekiera Sp. k., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami
Daniel Rymarz<br />Konsulting
Daniel Rymarz
Konsulting
Wiceprezes Zarządu PKF Advisory +48 601 366 359

Nasze publikacje

Zapoznaj się z naszymi ostatnimi publikacjami.

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.

Dlaczego PKF?
Odpowiedni model biznesowy