Proszę wybrać województwo, aby wyszukać ekspertów

Brak ekspertów w wybranym regionie

Maciej Śleszyński
Maciej Śleszyński
Manager ds. cen transferowych
Michał Lipski
Michał Lipski
Menedżer ds. cen transferowych
Aneta Nędzyńska-Moczyróg
Aneta Nędzyńska-Moczyróg
Menadżer ds. projektów podatkowych
Doradca podatkowy nr 13239
Paweł Brodziak<br/>Podatki
Paweł Brodziak
Podatki
Dyrektor Departamentu Cen Transferowych +48 605 157 726

Politykę cen transferowych najlepiej zdefiniować jako szereg wytycznych opracowanych w grupie podmiotów powiązanych, zmierzających do osiągnięcia określonych celów gospodarczych związanych z transferem dóbr pomiędzy stronami transakcji.

Polityka cen transferowych określa bieżące zasady dokonywania transakcji. Głównym celem polityki cen transferowych jest określenie spójnych warunków dla dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz określenie transparentności zasad ich realizowania. Kluczowym jest zatem właściwe określenie kategorii transakcji występujących w ramach wykonywanej działalności oraz ustalenie dla nich racjonalnych i weryfikowalnych, ale przede wszystkim rynkowych metod kalkulacji wynagrodzeń. Transakcje dokonywane w oparciu o przyjętą politykę cen transferowych dokonywane są na bazie racjonalnych przesłanek, ze ściśle określonymi warunkami, gdzie sposób ustalania i kalkulacji ceny dla danego typu transakcji jest niezmienny i ekonomicznie uzasadniony. Stosowanie różnych metod kalkulacji i brak stosowania określonej, świadomej i sformalizowanej polityki cen transferowych prowadzi najczęściej do wzrostu ryzyka podatkowego jak również do zniekształcenia wyników finansowych, a w konsekwencji do podejmowania błędnych decyzji, na bazie zniekształconych danych.

Mając na uwagę zmieniające się standardy prawne zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej, opracowanie polityki cen transferowych należy do złożonych zadań, ponieważ ustalone procedury rozliczeń wewnątrzgrupowych powinny zapewniać bezpieczeństwo i komfort nie tylko w zakresie istniejących regulacji krajowych i globalnych, ale również w przypadku ich nieuchronnych i przewidywanych zmian w niedalekiej przyszłości

Zespół ekspertów PKF Tax&Legal oferuje Państwu możliwość przeglądu stosowanej przez Państwa polityki cen transferowych oraz oceny, czy wskazane w niej procedury spełniają wymogi obligatoryjnych przepisów prawa podatkowego i nie generują ryzyka zastrzeżeń ze strony organów podatkowych. Jesteśmy w stanie wspomóc Państwa także w opracowaniu tego typu polityk i procedur od zera.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.