Jeżeli jesteś producentem filmowym i otrzymałeś dofinansowanie ze środków publicznych, jego rozliczenie podlega audytowi finansowemu.

Przeprowadzamy audyty produkcji filmowych zgodnie z wytycznymi  zawartymi w Zarządzeniu nr 145 Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dnia 19 maja 2010 r. „w sprawie szczegółów wykonania audytu finansowego produkcji filmów oraz prowadzenia listy audytorów certyfikowanych przez Instytut”.

Celem audytu jest: 

  • sprawdzenie wysokości wpływów finansowych w odniesieniu do zawartych umów inwestycyjnych i innych,
  • stwierdzenie prawidłowości przepływów finansowych,
  • określenie adekwatności stanu konta filmu do przedstawionej dokumentacji finansowej,
  • sporządzenie ewidencji zawartych umów lub zleceń, oraz wynikających z nich wystawionych rachunków i faktur związanych z produkcją filmu na dzień audytu, ze wskazaniem: podmiotu wystawiającego fakturę, numeru faktury, daty jej wystawienia, kwoty i tytułu oraz sporządzenie ewidencji rachunków i faktur wystawionych bez uprzedniego zawarcia umowy lub zlecenia, ze wskazaniem: podmiotu wystawiające fakturę, numeru faktury, daty jej wystawienia, kwoty i tytułu,
  • stwierdzenie prawidłowości rozliczenia otrzymanych przez producenta środków z dotacji,
  • stwierdzenie czy wykonano ewentualnie zlecone czynności naprawcze wskazane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Firma PKF Consult jest wpisana na listę podmiotów certyfikowanych w zakresie wykonywania audytu produkcji filmowej. 

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.