Proces wyceny podmiotów gospodarczych swoją interdyscyplinarnością i nierzadko istotnością dla strategicznych decyzji przedsiębiorstwa, wymaga gruntownej i szerokiej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii oraz bogatego doświadczenia nie tylko na rynku finansowym, ale przede wszystkim w biznesie.

Wycena
Wycena firmy i przedsiębiorstwa
Wycena wartości niematerialnych
Wycena wierzytelności
Test na utratę wartości
Pozostałe