Test na utratę wartości

Proces wyceny podmiotów gospodarczych swoją interdyscyplinarnością i nierzadko istotnością dla strategicznych decyzji przedsiębiorstwa, wymaga gruntownej i szerokiej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii oraz bogatego doświadczenia nie tylko na rynku finansowym, ale przede wszystkim w biznesie.

Wyceny
Wycena firmy i przedsiębiorstwa
Wycena wartości niematerialnych
Wycena wierzytelności
Test na utratę wartości
Pozostałe

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR 36) oraz zapisami Ustawy o Rachunkowości (KSR 4), podmiot zobowiązany jest do dokonania testu na utratę wartości aktywów. Potrzeba przeprowadzenia takiej weryfikacji wartości związana jest albo z narzuconą cyklicznością przeprowadzania takich testów dla danego aktywa niematerialnego (w sprawozdawczości skonsolidowanej danej grupy kapitałowej) albo w przypadku pojawienia się przesłanek utraty wartości danego rodzaju aktywa. W przypadku zaniechania takich czynności występuję ryzyko, że przedstawiona w sprawozdaniu finansowym sytuacja majątkowa i finansowa nie jest pokazana rzetelnie i jasno, a idąc dalej – w przypadku spółek publicznych, pojawia się ryzyko, że informacja o sytuacji danego podmiotu nie jest przekazywana inwestorom w sposób wiarygodny. Dla przypomnienia – odpowiedzialność za kształt sprawozdania finansowego, w tym za decyzję o wysokości odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, odpowiada bezpośrednio kierownik jednostki, a jeżeli kierownictwo jest kilkuosobowe – cały Zarząd (pośrednio ta odpowiedzialność leży również na Członkach Rady Nadzorczej, jeśli są powoływani, jak również na biegłych rewidentach oraz akcjonariuszach, udziałowcach czy wspólnikach).

Standardy Rachunkowości dostarczają wykaz przykładowych przesłanek, niezbędnych do rozważenia przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu testu oraz o ewentualnym odpisie wartości aktywów.

Mają one charakter:

  • wewnętrzny, wśród których wymienia się m.in.: wystąpienie lub duże prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych, negatywnych zmian w zakresie sposobu i zakresu wykorzystania danego składnika aktywów, pogorszenie ekonomicznej wydajności składnika, utrata przydatności lub wręcz jego uszkodzenie,
  • zewnętrzny, do których należy zaliczyć m.in.: wystąpienie lub duże prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości istotnych zmian rynkowych, ekonomicznych, technologicznych czy prawnych, które mogłyby wpłynąć na wartość danych aktywów.

Metodologia dokonywania testu lub przeprowadzenia jego weryfikacji ma niejednokrotnie charakter złożony i jest uzależniona o wielu elementów, a procedury i zasady powinny być wiarygodne i dokonywane rzetelnie. Mogą być one dokonywane przez niezależny i wyspecjalizowany podmiot gospodarczy, jaki reprezentuje właśnie PKF, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko dla kierownictwa podmiotu, o którym wspomiano powyżej. Jednocześnie PKF, jako firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w rachunkowości, może pomóc w odpowiednim ujęciu zmian w bilansie oraz w rachunku zysków i strat, dokonanych w wyniku przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów lub odwrócenia odpisu aktualizującego wycenę (w tym przeprowadzeniu ocen, szacunków i obliczeń, odpowiedniego udokumentowania w dowodzie wewnętrznym stanowiącym podstawę zapisów w księgach rachunkowych oraz odpowiedniego ujawnienia danych dotyczących utraty wartości aktywów). 

Wyceny oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi , Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Zielonej Górze.

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o. lub PKF Brevells Cekiera Sp. k., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami
Eugeniusz Laskowski
Eugeniusz Laskowski
Menedżer ds. Projektów Konsultingowych +48 601 593 079

Nasze publikacje

Zapoznaj się z naszymi ostatnimi publikacjami.

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.

Dlaczego PKF?
Odpowiedni model biznesowy