Doradztwo strategiczne dla firm

Warto sobie zadać pytanie czy moje przedsiębiorstwo ma jeszcze nieodkryte możliwości i potencjał, które mogą przyspieszyć jego rozwój. Patrząc codziennie na swoją firmę, od wielu lat, możemy nie dostrzegać szans jakie jeszcze w niej drzemią. Jesteśmy gotowi Wam pomóc dostrzec i wykorzystać te szanse.

Ugruntowana pozycja w czołówce firm konsultingowo-audytorskich, 27-letnie doświadczenie w restrukturyzacji i dziesiątki zrealizowanych projektów, świadczymy usługi takie jak: doradztwo biznesowe, doradztwo dla firm, czy też doradztwo strategiczne, zespół doświadczonych analityków, audytorów i doradców prawno-podatkowych, sprawiają że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych - z sukcesem realizujemy najbardziej złożone analizy i przedsięwzięcia. Z naszymi Klientami jesteśmy od początku do końca wdrażanych zmian.

Realizując projekty strategiczne pozwalamy spojrzeć na firmę z innej perspektywy. Wspólnie wypracowujemy lub modyfikujemy plany strategiczne, określimy zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im.

Nasze doradztwo biznesowe to lepiej zorganizowana firma, z jasno określonymi celami i precyzyjnym systemem ich monitorowania. Oprócz oczywistych korzyści finansowych, oznacza także oszczędność czasu, czyli tego, czego zawsze brakuje.

Restrukturyzacja i optymalizacja

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa nabiera zupełnie innego wizerunku pod pojęciem optymalizacji procesów biznesowych, jednak w istocie oznacza to samo – czyli szereg działań zmierzających do poprawy efektywności firmy i jej pozycji rynkowej. 

Restrukturyzacja firmy nie musi mieć miejsca wyłącznie w czasie kryzysu jej funkcjonowania. Bardzo często firmy uznają, że nawet gdy nie ma przesłanek kryzysowych, to warto zaprojektować i wdrożyć zmiany – zoptymalizować procesy, które zwiększą efektywność jej działania. Restrukturyzacji może podlegać cała firma, jej część lub tylko jeden z jej zasobów. Dzięki współpracy z nami możesz:

 • zweryfikować istniejącą strategię rozwoju swojej firmy,
 • określić pozycję  swojej firmy w perspektywie długookresowej,
 • wdrożyć proces racjonalizacji struktury organizacyjnej,
 • skutecznie zmotywować menedżerów i pracowników do działania,
 • zoptymalizować poziom kosztów,
 • dokonać restrukturyzacji finansowej,
 • usprawnić procesy biznesowe,
 • dokonać audytu własnej firmy (vendor due diligence).

Biznesplan

Żadne przedsiębiorstwo ani przedsięwzięcie nie może funkcjonować bez dobrego biznesplanu. Bez względu na to czy biznesplan zostanie sporządzony na wielostronicowym opracowaniu czy zostanie w głowie głównych wykonawców, zawsze będzie podstawą funkcjonowania każdego biznesu.

Nie tylko szczególnie złożone przedsięwzięcia wymagają czasem gruntownej analizy i dogodnej prezentacji, ale często również prosty plan dalszej działalności. W każdym jednak przypadku poprzez doradztwo biznesowe jesteśmy gotowi opracować:

 • biznesplan nowego biznesu lub planowanego przedsięwzięcia, który będzie uwzględniał w szczególności analizę rynku, prognozy sprawozdań finansowych i co najważniejsze – czynniki ryzyka;
 • biznesplan dalszej działalności przedsiębiorstwa, również z uwzględnieniem zmiennych czynników otoczenia;
 • biznesplan plan połączenia podmiotów gospodarczych, w którym szczególną uwagę kierujemy zwykle na opłacalność takiego przedsięwzięcia i identyfikację efektów synergii.       

Plan naprawczy

Dobrego menadżera można poznać nie po tym, w jaki sposób prezentuje swoje sukcesy, ale po tym jak przyznaje się do porażki. Nikomu nie życzymy aby w ten sposób musiał wykazać swój profesjonalizm, jednak jeśli przyjdzie ten moment, to zrobimy wszystko, co konieczne żeby mu pomóc.

Plan naprawczy w naszym wykonaniu, to zidentyfikowany zbiór działań i decyzji (często niepopularnych) jakie należy podjąć w celu przywrócenia dobrej kondycji przedsiębiorstwa.

Dobry plan naprawczy jest:

 • Skonkretyzowany – czyli określa możliwie najbardziej precyzyjnie realizowany cel,
 • Mierzalny – podparty określonymi wskaźnikami, na podstawie których będzie oceniany stopień jego realizacji,
 • Akceptowalny – nie tylko przez właścicieli i wierzycieli, ale przede wszystkim przez kadrę zarządzającą i załogę przedsiębiorstwa,
 • Realny – czyli taki, który jest możliwy do wykonania za pomocą posiadanych zasobów,
 • Terminowy – z określonym terminem realizacji.

Niezależny przegląd biznesu (IBR - Independent Business Review)

Niezależny przegląd biznesu (IBR) to gruntowna analiza przedsiębiorstwa i ocena możliwości przywrócenia w kolejnych okresach jego zdolności do generowania dodatnich przepływów pieniężnych na poziomie umożliwiającym regulowanie bieżących zobowiązań finansowych.

Finansowanie przedsiębiorstw w słabej kondycji finansowej to szczególnie ryzykowny interes. Zwłaszcza w sytuacjach wysokiego ryzyka niewypłacalności, ważna jest wówczas ocena strony trzeciej – niezależnej – która będzie w stanie chłodnym okiem ocenić realność wykonania planu naprawczego.

Studium wykonalności (feasibility study)

Feasibility Study to analiza projektu inwestycyjnego najczęściej znajdującego się we wstępnej fazie rozwoju, której celem jest ocena rentowności i realności jego wykonania.

Równie ważne, obok wiedzy specjalistycznej – branżowej, przy tego rodzaju analizach jest krytyczne podejście. To krytyczne podejście przy ocenie projektów inwestycyjnych często może uchronić od błędnych decyzji i niewłaściwych działań.  

Analiza rynkowa

Analiza rynku działalności przedsiębiorstwa opiera się najczęściej na trzech elementach takich jak:

Analiza produktowa, której celem jest ocena asortymentu sprzedaży, potencjału sprzedaży i głównych odbiorców, dóbr konkurencyjnych, substytucyjnych i komplementarnych.

Analiza geograficzna, która koncentruje się na danym obszarze geograficznym i jego potencjale. 

Analiza konkurencji – innych podmiotów działających na danym obszarze geograficznym i w danym segmencie produktowym.

Analiza rynku jest niezbędna dla podjęcia słusznych decyzji biznesowych o charakterze strategicznym. Bez tego elementu nie można skutecznie prowadzić biznesu.

Analiza ryzyka i strategia zabezpieczeń

Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Rzeczywistość gospodarza kreuje tak wiele czynników ryzyka, że nie jesteśmy często w stanie ich skutecznie samodzielnie identyfikować i go ograniczać.

W zakresie zarządzania ryzykiem pomagamy zidentyfikować najistotniejsze obszary zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu biznesu i przygotować efektywną strategię ograniczania i zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności:

 • Ryzyka kursowego (walutowego), i dokumentacji zabezpieczeń,
 • Ryzyka stopy procentowej i minimalizacji kosztów finansowania działalności,
 • Ryzyka niewypłacalności kluczowych odbiorców i utraty własnej płynności finansowej,
 • Ryzyka operacyjnego, w tym wrażliwości na wahania cen surowców i materiałów.

Test Prywatnego Inwestora

Test Prywatnego Inwestora to zespół analiz mających na celu uzyskanie odpowiedzi czy dane przedsięwzięcie lub transakcja spełnia (lub nie spełnia) przesłanki niedozwolonej pomocy publicznej.

Opierając się na treści przepisu art. 107 ust. 1 TFUE, najnowsze orzecznictwo Trybunału, za pomoc publiczną uznaje się każde zachowanie, które spełnia łącznie następujące przesłanki:

 1. Stanowi interwencję państwa lub za pomocą środków państwowych:
 2. Jest w stanie wywrzeć wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi,
 3. Przynosi korzyść beneficjentowi, rozumianą jako przewaga konkurencyjna,
 4. Zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji.

Aby stwierdzić, czy dany środek stanowi pomoc publiczną należy zbadać, czy spełnia on każdą z powyższych przesłanek.

 

 

Doradztwo strategiczne oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami
Leszek Cienkowski
Leszek Cienkowski
Prezes Zarządu PKF Advisory +48 697 846 449

Nasze publikacje

Zapoznaj się z naszymi ostatnimi publikacjami.

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.

Dlaczego PKF?
3
Miejsce pod względem aktywności audytorskiej na rynku NewConnect