Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji typu IPO/SPO w zakresie posiadanych uprawnień i kompetencji.

Vademecum IPO
Stworzenie koncepcji oferty publicznej
Schemat emisji akcji
Analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i marketingowych
Przygotowanie prospektu emisyjnego
Publiczna oferta i debiut giełdowy

Podstawowe znaczenie dla powodzenia oferty publicznej mają wyniki finansowe osiągane przez Emitenta oraz perspektywy ich poprawy w przyszłości. Same w sobie nie przesądzają one jednak o możliwości urzeczywistnienia jego planów. Stanowią natomiast twardy grunt, na którym powstaje konstrukcja oferty będąca wypadkową szeregu różnorodnych czynników. Musi ona uwzględniać wielkość Spółki, jej pozycję na tle konkurentów, specyfikę branży, trafnie identyfikować kierunki najlepszego rozwoju Spółki i właściwie na nie zorientowane potrzeby kapitałowe, oddawać sytuację panującą na rynku kapitałowym, czy wreszcie godzić oczekiwania akcjonariuszy co do wartości pozyskanych środków, z chęcią utrzymania jak największej kontroli nad Spółką, a przy tym wszystkim kierować się kryteriami kwalifikacyjnymi GPW.

Dopiero umiejętne i obiektywne wyważenie tych relacji pozwala skomponować koncepcję efektywnie dyskontującą wyniki finansowe i inne atuty Emitenta.

Działania podejmowane przez PKF:

  • przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa Emitenta,
  • określenie celów emisji,
  • ustalenie struktury oferty.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.