Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji typu IPO/SPO w zakresie posiadanych uprawnień i kompetencji.

Vademecum IPO
Stworzenie koncepcji oferty publicznej
Schemat emisji akcji
Analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i marketingowych
Przygotowanie prospektu emisyjnego
Publiczna oferta i debiut giełdowy

Publikacja prospektu emisyjnego jest równoznaczna z rozpoczęciem publicznej oferty akcji, pozwalając na nieskrępowane wykorzystanie pełnego instrumentarium środków przeznaczonych na jej przeprowadzenie. Charakter, zastosowanie i skala podejmowanych zabiegów różnią się w zależności od adresatów, wielkości i struktury emisji oraz koniunktury rynkowej i okresu w jakim do emisji dochodzi. Metody promocji oferty i sposób organizacji subskrypcji będą dobrane inaczej dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Wielkość i struktura emisji zdecydują o odpowiednim rozłożeniu akcentów w przekazie medialnym. Z kolei nastroje panujące wśród inwestorów i kwestia konkurencji ze strony innych ofert publicznych przeprowadzanych w tym samym okresie wpłyną na natężenie kampanii promocyjnej i stosowane w niej narzędzia.

Równolegle z plasowaniem emisji trwać będzie proces dematerializacji akcji i uzyskiwania przez Emitenta statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Prowadzi on do zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych i warunkuje możliwość ich wprowadzenia do obrotu giełdowego. Po pomyślnym przebiegu subskrypcji Spółka odbywa procedurę kwalifikacyjną przed GPW, a ukoronowaniem wielomiesięcznego procesu emisji jest uroczysty debiut giełdowy.

Działania podejmowane przez PKF:

  • przygotowanie do plasowania akcji i promocji oferty,
  • wybór firmy inwestycyjnej, pełniącej funkcję oferującego oraz konsorcjum firm inwestycyjnych, przyjmujących zapisy i wpłaty na akcje,
  • nadzór nad przebiegiem oferty,
  • dematerializacja i rejestracja akcji w KDPW,
  • pomoc w organizacji uroczystego debiutu giełdowego.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.