Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji typu IPO/SPO w zakresie posiadanych uprawnień i kompetencji.

Vademecum IPO
Stworzenie koncepcji oferty publicznej
Schemat emisji akcji
Analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i marketingowych
Przygotowanie prospektu emisyjnego
Publiczna oferta i debiut giełdowy

Przygotowania do przeprowadzenia publicznej oferty akcji i wejścia na GPW (bądź NewConnect) to również potrzeba przyswojenia sobie obfitej gamy restrykcyjnych często przepisów prawnych, pochodzących zarówno z ustawodawstwa krajowego, czy rozporządzeń, jak i aktów normatywnych prawa unijnego, a także z regulaminów instytucji rynku kapitałowego. Ich wpływ nie tylko odciśnie się na kształcie statutu Spółki i doprowadzi do konieczności przygotowania innych, z reguły nieistniejących dotąd regulacji wewnętrznych.

Będzie też stymulował przeobrażenia organizacyjne, rozciągające od kwestii natury logistycznej i technicznej po proceduralne. Zachodzące zmiany muszą być jednocześnie skierowane na fakt, że status spółki publicznej przeniesie Emitenta w nowy wymiar relacji medialnych, determinowany nie tylko przepisami prawa, ale i troską o prowadzenie jak najbardziej klarownej polityki informacyjnej. Kto nie sprosta tym wyzwaniom, ryzykuje podwójnie: uchybienia w stosowaniu przepisów narażają na dotkliwe sankcje administracyjne, karne i odpowiedzialność cywilną, a brak przejrzystości medialnej na nadwątlenie wizerunku, co grozi spadkiem kursu akcji.

Działania podejmowane przez PKF:

  • szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych spółki publicznej,
  • zapoznanie z ograniczeniami w obrocie akcjami przez właścicieli, zarząd i kluczowych pracowników,
  • wprowadzenie procedur kontroli obiegu informacji poufnych,
  • wskazanie zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” bądź „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”,
  • wsparcie w przygotowaniu do kampanii reklamowej promującej ofertę publiczną i do relacji inwestorskich po wejściu na GPW/NewConnect.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.