Jesteś tu: strona główna / Usługi / Audyt / Badanie sprawozdań finansowych / Realizacja badania
Interesariusze sprawozdań finansowych oczekują wiarygodnej i szybkiej informacji. 
My jesteśmy od zaspokojenia ich potrzeb.
14.09
2020
09.04
2020
poprzednia następna

Badanie sprawozdań finansowych

Realizacja badania

Etapy badania sprawozdań finansowych w PKF:

Po wybraniu PKF Consult na audytora Spółki zgodnie z przepisami prawa, przechodzimy do podpisania umowy na badanie sprawozdania finansowego oraz proponujemy spotkanie otwierające. Podczas spotkania zostają określone osoby odpowiedzialne po stronie Klienta - wskazane przez Zarząd osoby do bieżącej komunikacji z zespołem audytorskim, może to być Główna Księgowa/Dyrektor Finansowy jako kluczowy kontakt oraz określone oczekiwania, co do przebiegu współpracy z PKF.

W ramach pierwszych etapów prac poznajemy Państwa profil działalności, sposób działania organizacji, wyniki, sytuację finansową na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego. Zapoznajemy się z systemem rachunkowości i działaniem systemu kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je analizie. Dzięki temu proces badania przeprowadzamy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB). Umożliwia nam to oszacowanie ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym. Jesteśmy przygotowani i wdrożyliśmy Międzynarodowe Standardy Badania zgodnie z ogłoszoną w dniu 6 czerwca 2017 r. (Dz.U. poz. 1089) ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, co pozwoli nam aby usługa audytorska była bardziej przemyślana i lepiej dopasowane do potrzeb konkretnego klienta.

Następnie prace dzielimy na badanie wstępne, dokonywane jeszcze przed zamknięciem roku sprawozdawczego i badanie właściwe, wykonywane po jego zakończeniu. Aby usprawnić przeprowadzenie badania przed wejściem do Klienta (30 dni wcześniej) wysłane są do osoby kontaktowej, zazwyczaj do Głównej Księgowej i do wiadomości Dyrektora Finansowego listy materiałów do przygotowania (PPK).

Każdorazowo po zakończeniu kolejnego etapu organizujemy spotkania podsumowujące z zarządem Spółki. Na bieżąco wysłane są przez Menadżera lub Koordynatora maile do wskazanej przez zarząd osoby odpowiedzialnej za kontakt z zespołem audytorskim do Głównej księgowej/ właściciela biura rachunkowego potwierdzającego ustalenia ze spotkania (lista dokumentów, terminy, itd.). Na koniec każdego dnia Koordynator określa dane, których potrzebuje zespół (co i w jakiej formie) i przekazuje je księgowej (mail oraz rozmowa).

Wnioski z badania przedstawiane są Państwu w postaci sprawozdania z biegłego rewidenta zwierającego opinię i raportu biegłego rewidenta. W przypadkach, gdy jest to właściwe kierujemy do Zarządu lub Rady Nadzorczej list prezentujący ważne a nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie wyniki przeprowadzonego audytu. Naszym celem jest udzielenie wsparcia klientowi w wypełnieniu obowiązku ustawodawczego oraz pomoc w udzieleniu odpowiedzi na potencjalne pytania członków rady nadzorczej, akcjonariuszy, udziałowców.  W ramach uzupełnienia usługi przeprowadzamy badania i przeglądy poprawności pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych przez podmioty zależne na potrzeby raportowania do audytora wiodącego grupy.

Zdajemy sobie sprawę, że sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych wymaga sporządzenia wewnętrznego systemu raportowania opartego na pakietach konsolidacyjnych. Nasze zespoły posiadają odpowiednie kompetencje, w tym również językowe do sprawdzenia poprawności sporządzonych pakietów konsolidacyjnych, które są tworzone przez podmiot zależny w oparciu o zapisy w księgach i przekształcane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi polityki rachunkowości dla całej grupy kapitałowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności
strefa inwestora
LinkedIn YouTube Facebook

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij