Audyt finansowy jest dziedziną, w której specjalizujemy się od wielu lat, a nasze kompetencje potwierdzają największe instytucje finansowe na rynku polskim i zagranicznym.

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
Dowiedz się więcej o nowych MSSF
Realizacja badania
Nowe obowiązki w zmienionej ustawie
Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Karta Klienta online

Czy podmiot zamierza kontynuować działalność gospodarczą?

Czy jesteś Spółką nowo zawiązaną lub przejmującą, a w bieżącym okresie wystąpiła transakcja połączenie jednostek?

Czy jesteś funduszem inwestycyjnym sporządzającym łączne połączone sprawozdanie finansowe z subfunduszami?

Czy jesteś subfunduszem sporządzającym roczne sprawozdania jednostkowe?

Czy prowadzisz działalność w zakresie banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji?

Czy prowadzisz działalność w zakresie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych?

Czy prowadzisz działalność w zakresie jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b?

Czy prowadzisz działalność w zakresie jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych?

Czy prowadzisz działalność w zakresie krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego?

Czy prowadzisz działalność w zakresie spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji?

Które z poniższych warunków zostały spełnione na koniec poprzedzającego roku obrotowego:

Powstaje obowiązek badania sprawozdania finansowego

Proszę wypełnić formularz, aby wycenić usługę.

ponów badanie
Brak obowiązku badania sprawozdania finansowego

Jeśli interesuje Cię badanie nieobligatoryjne, proszę wypełnić formularz, aby wycenić usługę.

ponów badanie

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.