Wnioski z konferencji
Informacje o konferencji
Program konferencji
Prelegenci

4 listopada 2015 | godz. 10.30 - 17.30

Sala notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Organizatorzy:

Konferencję prowadzi:

Andrzej S. Nartowski - Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 – 2014). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd corporate governance” (2006 – 2013). Wydał m.in. podręcznik „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” (2008). Jest autorem licznych opracowań pisanych z pozycji krytyki ustawy o biegłych z 2009 r., w szczególności jej przepisów dotyczących komitetu audytu i niezależności jego członków. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Prelegent:

Ewa Jakubczyk-Cały - Biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Założycielka i Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o. o., wiodącej w Polsce firmy audytorsko-konsultingowej, która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Jest członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA); Sądu Giełdowego przy GPW S.A. w Warszawie, Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Komisji Etyki przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Wykładowca z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, rewizji finansowej, finansów i corporate governance w SGH oraz w wielu instytucjach szkoleniowych.

Paneliści:

Marcin Dyl - Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), dr hab. Dyrektor Departamentu Prawnego (2000 - 2005) Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF), był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Marek Wierzbowski - Partner kancelarii prawnej Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, prof. dr hab., prof. zw. UW, kierownik Katedry. Wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, członek Rady Zamówień Publicznych, prezes Sądu Izby Domów Maklerskich. Otrzymał Złoty Paragraf jako najlepszy radca prawny.

Monika Kaczorek - Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, partner, Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o. Biegły rewident oraz doradca podatkowy, autorka wielu publikacji prasowych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA oraz członek komitetu redakcyjnego polskiej wersji MSSF i MSRF.

Raimondo Eggink - Niezależny członek rad nadzorczych, doradca inwestycyjny od 1995 r., doktor nauk matematycznych, absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), członek zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland (2004-2013). Wiceprezes Rady Maklerów i Doradców (1995-1997).

Olga Petelczyc - Wiceprezes IIA Polska, wieloletni Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w jednej z Agencji Wykonawczych. Certyfikowany audytor, posiada doświadczenie w ocenie jakości audytu. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu. Brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej.

Karol Półtorak - Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiedzialny za finanse. W okresie od lipca 2011 do lipca 2014 pracował dla Grupy Citi jako Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Pełniąc rolę szefa Biura Operacji Kapitałowych (ECM) prowadził transakcje pozyskania kapitału dla spółek notowanych na GPW i ich akcjonariuszy, współpracując z inwestorami i emitentami, krajowymi i zagranicznymi.

Agnieszka Gontarek - dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych na wszystkie rynki GPW i nadzór sprawowany przez GPW nad emitentami zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych. Członek Rady Nadzorczej BondSpot SA. Kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.