Wnioski z konferencji
Informacje o konferencji
Program konferencji
Prelegenci

4 listopada 2015 | godz. 10.30 - 17.30

Sala notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Organizatorzy:

10.30 – Rejestracja
11.00 - Otwarcie Konferencji i Wprowadzenie

1. Wystąpienie wprowadzające: Cel i waga zmian w systemie nadzoru właścicielskiego
2. Obowiązujące regulacje prawne, przyczyny i przewidywane kierunki ich nowelizacji

Część I
Modele nadzoru właścicielskiego i Komitety audytu – przewidywane zmiany

1. Kategorie jednostek objętych nowymi regulacjami. Przewidywany wpływ nowelizacji na właścicieli, zarząd, radę nadzorczą i jej komitetu audytu
2. Różnice w modelach nadzoru właścicielskiego w zależności od definicyjnych kategoryzacji jednostek
3. Komitet audytu: umiejscowienie, kryteria wyboru członków, ich zadania i odpowiedzialność
4. Rozszerzenie zadań komitetu audytu
5. Rodzaj i nieuchronność sankcji za naruszenie regulacji.

Część II
Rady nadzorcze i Komitety audytu w procesie wyboru i współpracy z biegłym rewidentem

1. Kryteria badania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przez komitety audytu i rady nadzorcze (zakazy łączenia usług, limity wynagrodzenia)
2. Rotacja firm audytorskich i biegłych rewidentów
3. Obowiązek zatwierdzenia procedury wyboru biegłego rewidenta
4. Zmiany form sprawozdań biegłych rewidentów dla komitetów audytu i rad nadzorczych
5. Inne wybrane zagadnienia

Panel
Szacowane skutki wdrożenia nowych regulacji w założeniach ustawowych vs zagrożenia w obszarze stosowania regulacji w praktyce

W trakcie trwania konferencji zaprosimy Państwa na dwie przerwy kawowe: poranną i popołudniową oraz na obiad.

 

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.