Artykuł eksperta PKF (Krzysztof Papliński - Doradca ds. projektów konsultingowych), został opublikowany 30 maja 2022 r. na portalu "prawo.pl".


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to narzędzie długoterminowego oszczędzania. Powstały w celu zwiększenia stopy oszczędności oraz zmniejszenia luki w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej, a okresem emerytalnym (OSR). Po prawie trzech latach od rozpoczęcia wdrażania PPK można już dokładniej ocenić wpływ tej instytucji na oszczędności uczestników.

Trafnie postawiona diagnoza istniejących problemów oraz dodatkowe wykorzystanie narzędzi ekonomii behawioralnej, które są wzorowane na rozwiązaniach sprawdzonych w innych krajach, sprawia naprawdę dobre wrażenie. Niestety, przyglądając się szczegółom programu, można dostrzec wiele problemów. Niski poziom składek i brak mechanizmu ich wzrostu, połączony z brakiem zachęt do oszczędzania po osiągnięciu 60 r.ż., przekładają się na niewielki wpływ na adekwatność systemu emerytalnego. Automatyczny zapis i inne narzędzia ekonomii behawioralnej okazały się niewystarczające do osiągnięcia zakładanego poziomu partycypacji, który na koniec lutego wynosił 31,47%.

Kto oszczędza w PPK
Zachęty do uczestnictwa w PPK sprawiają, że inne formy oszczędzania wydają się mniej atrakcyjne i coraz bardziej racjonalnym staje się gromadzenie swoich oszczędności w PPK. Z tego powodu część ze środków odłożonych w PPK nie będzie wynikała z powstania dodatkowych oszczędności, tylko z przeniesienia ich z innych form oszczędzania. Część osób prawdopodobnie niezależnie od PPK, określiła wcześniej swoją optymalną ścieżkę oszczędności (przy czym niekoniecznie są jej w pełni świadomi) i podjęła działania w kierunku jej realizacji. Stąd największy wpływ PPK na zwiększenie oszczędności będzie prawdopodobnie wśród osób z najmniejszą znajomością finansów, które oszczędzały za mało lub nie oszczędzały wcale. Takie osoby częściej uznają domyślny poziom składki za „prawidłowy” i nie korzystają z możliwości dobrowolnego podniesienia składek, które dałoby możliwość istotnego zwiększenia kwoty oszczędności w długiej perspektywie.

Cały artykuł dostępny jest pod linkiem: https://www.prawo.pl/kadry/ile-naprawde-mozna-oszczedzic-w-ppk,515308.html