Szczególne obwiązki i procedury w zakresie współpracy jednostki zainteresowania publicznego z audytorem.

Usługi doradcze dla JZP - współpraca z audytorem
Nowe regulacje
Odpowiedzialność JZP
Zakres oferowanych usług

Odpowiedzialność JZP za implementację i realizowanie nowych obowiązków prawnych:

Pragniemy zwrócić uwagę, że podpisana w czerwcu 2017 roku ustawa reguluje kwestie odpowiedzialności nie tylko firm audytorskich, ale też jednostek zainteresowania publicznego oraz osób trzecich, za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i rozporządzenia.

Regulacje te określają podmioty, na które możliwe będzie nakładanie kar administracyjnych, katalog naruszeń skutkujących odpowiedzialnością administracyjną oraz katalog kar administracyjnych.

W przypadku JZP kary administracyjne nakładane będą przez KNF (jako organ właściwy w zakresie nadzoru nad jednostkami zainteresowania publicznego) – w przypadku jednostek zainteresowania publicznego, członków ich organów zarządzających lub nadzorczych, komitetów audytu oraz osób z nimi powiązanych – za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014.

Wysokość tych kar pieniężnych sięga nawet do 250.000 zł (w przypadku kar nakładanych na poszczególne osoby) oraz do 10% przychodów osiągniętych przez JZP w poprzednim roku obrotowym (w przypadku kar nadkładanych na JZP).

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.