Kapitał jest paliwem dla rozwoju firmy. Wskazujemy możliwości jego zdobycia i podpowiadamy, jak pozyskać go najszybciej.
14.09
2020
09.04
2020
poprzednia następna

Usługi doradcze dla JZP - współpraca z audytorem

Szczególne obwiązki i procedury w zakresie współpracy jednostki zainteresowania publicznego z audytorem.

Nowe regulacje

Nowe regulacje prawne dla JZP dotyczące audytu i współpracy z biegłym rewidentem

Podpisana w czerwcu 2017 roku ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym ma na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących:

  • dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 196) oraz
  • rozporządzenie 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 wraz ze Sprostowaniem w Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66)

Najważniejsze rozwiązania dotyczące bezpośrednio jednostek zainteresowania publicznego (dalej zwane „JZP”), a mające na celu implementowanie dyrektywy oraz umożliwienie stosowania rozporządzenia, z uwzględnieniem przyjętych opcji przewidzianych w dyrektywie lub rozporządzeniu obejmują w szczególności :

  • określenie katalogu jednostek zainteresowania publicznego oraz objęcie definicją JZP: emitentów papierów wartościowych na rynku regulowanym a także dużych krajowych instytucji płatniczych, dużych instytucji pieniądza elektronicznego, otwartych funduszy emerytalnych i dobrowolnych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz wybranych podmiotów prowadzących działalność maklerską,
  • określenie zasad tworzenia oraz działania komitetów audytu ( zwanych dalej „KA”) przez:

a) określenie katalogu JZP mających obowiązek posiadania komitetu audytu wraz ze wskazaniem JZP zwolnionych z tego obowiązku,

b) utrzymanie możliwości pełnienia funkcji komitetu audytu przez inny organ – radę nadzorczą (zwaną dalej „RN”), lub inny organ nadzorczy/kontrolny – w wybranych małych JZP oraz wprowadzenie takiej możliwości w bankach spółdzielczych i jednostkach samorządu terytorialnego będących jednostkami zainteresowania publicznego,

c) umożliwienie funduszom inwestycyjnym i funduszom emerytalnym zwolnienia z posiadania KA pod warunkiem, że jego zadania będzie wykonywał KA działający w towarzystwie będącym organem zarządzającym danym funduszem inwestycyjnym czy emerytalnym,

d) wprowadzenie wymogu, iż w przypadku pełnienia roli KA przez RN lub inny organ nadzorczy/kontrolny kryteria niezależności, jak też wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa badana JZP muszą też być spełnione,

e) wprowadzenie wymogu posiadania przez JZP sformalizowanej polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług, o których mowa w art. 130 i obowiązek ich opracowania przez KA.

Ewa Jakubczyk - Cały
Partner Zarządzający PKF Consult

ewa.jakubczyk@pkfpolska.pl

tel.: 22 560 76 50

Agnieszka Chamera
Partner PKF Consult

agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

+48 609 331 330

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności
strefa inwestora
LinkedIn YouTube Facebook

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij