Przedsiębiorcom przysługuje uprawnienie ujęcia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w 100% w kosztach uzyskania przychodów, a następnie po raz kolejny odliczenia ich od dochodu. 

Nowa ulga na prace badawczo-rozwojowe
Jak zastosować ulgę?
Jak pomagamy skorzystać z ulgi B+R?
IP Box – jeszcze więcej korzyści

W celu efektywnego skorzystania z omówionej ulgi na prace B+R oferujemy Państwu:

  • Wnikliwą analizę podejmowanych działań badawczych, ale przede wszystkim pro rozwojowych pod kątem zakwalifikowania ich jako te dające prawo do skorzystania z ulgi BiR,
  • Analizę kosztów związanych z działalnością BiR, ich grupowania i ewidencji rachunkowej dla celów zakwalifikowania ich do grupy kosztów kwalifikowanych,
  • Rekomendacje co do wdrożenia ewentualnych zmian organizacyjnych i ewidencyjnych służących precyzyjnemu grupowaniu wszelkich kosztów związanych z działalnością BiR, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych,
  • Opracowanie stosownych raportów dokumentujących i rozliczających działalność BiR dla celów dowodowych i wyjaśniających w kontaktach z organami podatkowymi,
  • Wystąpienie z wnioskami interpretacyjnymi, które mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa podatnika w procedurze prawidłowego stosowania ulgi,
  • Wsparcie podatnika w kontaktach z organami podatkowych we wszelkich sprawach związanych z weryfikowaniem prawidłowości zastosowanej ulgi BiR.

 

Oferujemy Państwu swoje usługi zarówno w związku ze sporządzaniem rozliczenia rocznego CIT – 8, jak również w trybie wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (poprzez korektę CIT -8). 

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.