Informacje ogólne
Adresaci
Program seminarium
Prowadzący seminarium
Warunki uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy

Na seminarium zapraszamy:

  • członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek jednostek samorządu terytorialnego,

  • pracowników biur obsługi zarządów, działów kadr i płac,

  • prawników ze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek jednostek samorządu terytorialnego,

  • inne osoby zainteresowane prawnymi i finansowymi konsekwencjami nowej ustawy.

Pliki do pobrania