Informacje ogólne
Adresaci
Program seminarium
Prowadzący seminarium
Warunki uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy

1. Aktualny stan prawny dotyczący zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa/jednostek samorządu terytorialnego

a) Zakres przedmiotowy tzw. ustawy kominowej
b) Zakres podmiotowy tzw. ustawy kominowej
c) Reguły wynagradzania na gruncie tzw. ustawy kominowej
d) Polityka wynagrodzeń członków zarządu w Dobrych Praktykach 2016

2. Przyczyny zmiany stanu prawnego

3. Cele nowej regulacji

4. Zasady wynagradzania zgodnie z projektem ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy projektu nowej ustawy
 • Nowe definicje (spółka realizująca misje publiczną, spółka realizująca zadania publiczne)
 • Obowiązki podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych
 • Elementy wynagrodzenia całkowitego członka zarządu:

- czynniki decydujące o wysokości części stałej i zmiennej wynagrodzenia
- specyfika spółek publicznych i podmiotów działających w grupie kapitałowej
- problematyka celów zarządczych

 • Stosunek prawny wynikający z podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz z umowy o świadczenie usług zarządzania
 • Warunki wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego
 • Zasady dotyczące zastrzegania i wypłaty odpraw
 • Zakaz konkurencji
 • Regulacja szczególna dotycząca spółek w likwidacji
 • Restrykcje dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej
 • Jawność uchwał i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Zmiany w ustawie kominowej i kodeksie spółek handlowych
 • Wpływ nowej ustawy na dotychczasowe umowy w zakresie zarządzania
 • Dostosowanie obecnych zasad wynagradzania do wymogów nowej ustawy

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.