Zarząd Consult Sp. z o. o.
O spółce

 

Ewa Jakubczyk - Cały

Prezes Zarządu, biegły rewident nr 1326

Absolwent Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem Sądu Giełdowego przy GPW S.A. w Warszawie, Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Komisji Etyki przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Członek Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009 - 2016 – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych. W 2014 roku została wyróżniona medalem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów).

Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, finansów i corporate governance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. W tym zakresie prowadzi również zawodowe szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Jest współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości („Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” - Wydawnictwa Difin) oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.


e-mail: ewa.jakubczyk@pkfpolska.pl

 

Mariusz Kuciński

Wiceprezes Zarządu, biegły rewident nr 9802

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związany z firmą PKF Consult od początku jej istnienia. Przez te lata kierował organizacją Działu Audytu, gdzie specjalizował się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Jest twórcą arkuszy informacyjno-kalkulacyjnych z zakresu badania sprawozdań finansowych. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje prace związane z badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca na wyższych uczelniach i seminariach z tematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.
 

e-mail: mariusz.kucinski@pkfpolska.pl 

 

Marek Wojciechowski

Wiceprezes Zarządu, biegły rewident nr 10984 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Inwestycje Kapitałowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident. Związany z PKF Consult od 1999 roku. Specjalizuje się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształcaniu sprawozdań finansowych na międzynarodowe standardy rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw oraz doradztwie w zakresie sporządzania części ekonomicznej prospektów emisyjnych.  Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości. Biegle posługuje się językiem angielskim.  
 

e-mail: marek.wojciechowski@pkfpolska.pl

 

Rafał Barycki

Wiceprezes Zarządu, biegły rewident nr 10744  

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości.  
 

e-mail: rafal.barycki@pkfpolska.pl


 

Grażyna Sadowska-Malczewska

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (specjalizacja: finanse przedsiębiorstw i rachunkowość oraz strategie inwestycyjne i kapitałowe). Studiowała również na Uniwersytecie Lizbońskim – Universidade Nova de Lisboa (Portugalia). Od 2003r. związana ze Spółką PKF Consult. Posiada państwowe uprawnienia usługowego prowadzenia ksiąg oraz zdane egzaminy państwowe w postępowaniu na biegłego rewidenta z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru rachunkowości, rachunkowości zarządczej, podatków, kontrolingu oraz organizacji czasu pracy. Obecnie w PKF Consult zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego.


e-mail: grazyna.malczewska@pkfpolska.pl

 

 

Mirosława Cienkowska

Wiceprezes Zarządu, biegły rewident nr 10992  

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studiowała również w Herning Institute of Business, Administration and Technology in Herninig (Dania). Biegły rewident. Doświadczenie z zakresu rewizji i rachunkowości zdobyła w trakcie 6-letniej pracy w dziale audytu ogólnego KPMG. Związana z Grupą Kapitałową PKF od 2009 roku, w pierwszych latach jako Prezes Zarządu PKF Accounting, obecnie jako Dyrektor Departamentu Projektów Audytorskich w Oddziale Centrum. Ma duże doświadczenie w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i MSR, a także w przeprowadzaniu innych projektów z zakresu rachunkowości i finansów. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

e-mail: miroslawa.cienkowska@pkfpolska.pl

 

Agnieszka Chamera

Wiceprezes Zarządu, Doradca Podatkowy nr 10220  

Z PKF Consult związana od 1999 roku. Specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, w tym między innymi problemów na styku prawa cywilnego i handlowego z prawem podatkowym. Posiada bogate doświadczenie m.in.
- w zakresie aspektów prawnych i podatkowych procesów restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w tym obsługi prawnej i podatkowej procesów połączeń, podziałów i przekształceń spółek, transakcji aportowych, 
- obługi podatkowej transakcji M&A,
- due diligence prawno - podatkowego.

Pełnomocnik spółek w sporach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków, w tym na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego.
 

e-mail: agnieszka.chamera@pkfpolska.pl 

 

Przemysław Koblak

Wiceprezes Zarządu, biegły rewident nr 13416

Związany z firmą PKF Consult od 2014 roku, wcześniej związany z firmą jako aplikant. Ukończył Uniwersytet Warszawski na kierunku finanse przedsiębiorstwa i rachunkowość. Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Sprawozdawczości, jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Ma bogate doświadczenie w audytowaniu dużych grup kapitałowych oraz jednostek zainteresowania publicznego, w tym zakładów ubezpieczeń (w zakresie sprawozdań finansowych i sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej).
 

e-mail: przemyslaw.koblak@pkfpolska.pl

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.