Partnerzy PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 

Ewa Jakubczyk - Cały

Partner Zarządzający, biegły rewident nr 1326

Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Strategic Leadership Academy  w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów, rynku kapitałowego, corporate governance i zarządzania. Założyciel i Partner Zarządzający firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od blisko 30 lat, która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzania części finansowej prospektu oraz doradztwa w procesie restrukturyzacji i połączeń spółek.

Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem Komisji Etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członkiem Rady Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych oraz członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2009-2016 roku była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Jest współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.


e-mail: ewa.jakubczyk@pkfpolska.pl

 

Mariusz Kuciński

Partner, biegły rewident nr 9802

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związany z firmą PKF Consult od początku jej istnienia. Przez te lata kierował organizacją Działu Audytu, gdzie specjalizował się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Jest twórcą arkuszy informacyjno-kalkulacyjnych z zakresu badania sprawozdań finansowych. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje prace związane z badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca na wyższych uczelniach i seminariach z tematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.
 

e-mail: mariusz.kucinski@pkfpolska.pl 

 

Marek Wojciechowski

Partner, biegły rewident nr 10984 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Inwestycje Kapitałowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident. Związany z PKF Consult od 1999 roku. Dyrektor Oddziału w Poznaniu PKF Consult. Specjalizuje się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształcaniu sprawozdań finansowych na międzynarodowe standardy rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw oraz doradztwie w zakresie sporządzania części ekonomicznej prospektów emisyjnych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości. Biegle posługuje się językiem angielskim.  
 

e-mail: marek.wojciechowski@pkfpolska.pl

 

Rafał Barycki

Partner, biegły rewident nr 10744  

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Dyrektor Oddziału we Wrocławiu PKF Consult. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości.  

e-mail: rafal.barycki@pkfpolska.pl

 

Grażyna Sadowska-Malczewska

Partner  

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studiowała również na Uniwersytecie Lizbońskim – Universidade Nova de Lisboa. Od 2003r. związana ze Spółką PKF Consult. Posiada państwowe uprawnienia usługowego prowadzenia ksiąg oraz zdane egzaminy państwowe w postępowaniu na biegłego rewidenta z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru rachunkowości, rachunkowości zarządczej, podatków, kontrolingu, organizacji czasu pracy i HR. Wielokrotnie uczestniczyła w optymalizacji procesów biznesowych oraz we wdrażaniu nowych systemów finansowo-księgowych oraz innych systemów informatycznych. Obecnie w PKF BPO Sadowska-Malczewska zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego.

 

e-mail: grazyna.malczewska@pkfpolska.pl

 

Mirosława Cienkowska

Partner, biegły rewident nr 10992  

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studiowała również w Herning Institute of Business, Administration and Technology in Herninig (Dania). Biegły rewident. Doświadczenie z zakresu rewizji i rachunkowości zdobyła w trakcie 6-letniej pracy w dziale audytu ogólnego KPMG. Związana z Grupą PKF od 2009 roku, w pierwszych latach jako Prezes Zarządu PKF Accounting, obecnie jako Dyrektor Oddziału w Warszawie PKF Consult i Dyrektor Regionu Centrum. Ma duże doświadczenie w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i MSR, a także w przeprowadzaniu innych projektów z zakresu rachunkowości i finansów. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

e-mail: miroslawa.cienkowska@pkfpolska.pl

 

Agnieszka Chamera

Partner, Doradca Podatkowy nr 10220  

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Z PKF związana od 1999 roku. Posiada szerokie doświadczenie m.in. w zakresie optymalizacji podatkowych oraz obsługi prawnej i podatkowej procesów połączeń, podziałów i przekształceń spółek, jak również sporządzaniu analiz due diligence i dokumentacji cen transferowych. Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków z zakresu k.s.h. i ustaw podatkowych oraz na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez PKF Consult.  

 

e-mail: agnieszka.chamera@pkfpolska.pl 

 

Przemysław Koblak

Partner, biegły rewident nr 13416

Związany z firmą PKF Consult od 2014 roku, wcześniej związany z firmą jako aplikant. Ukończył Uniwersytet Warszawski na kierunku finanse przedsiębiorstwa i rachunkowość. Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Sprawozdawczości, jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Ma bogate doświadczenie w audytowaniu dużych grup kapitałowych oraz jednostek zainteresowania publicznego, w tym zakładów ubezpieczeń (w zakresie sprawozdań finansowych i sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej).
 

e-mail: przemyslaw.koblak@pkfpolska.pl

 

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o. lub PKF Brevells Cekiera Sp. k., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.