PKF Consult

Partnerzy PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 Ewa Jakubczyk - Cały

Partner Zarządzający, biegły rewident nr 1326

Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016; Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów  Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz  Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów  z zakresu polskich i międzynarodowych  standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.


e-mail: ewa.jakubczyk@pkfpolska.pl

 

 Mariusz Kuciński

Partner, biegły rewident nr 9802

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związany z firmą PKF Consult od początku jej istnienia. Przez te lata kierował organizacją Działu Audytu, gdzie specjalizował się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Jest twórcą arkuszy informacyjno-kalkulacyjnych z zakresu badania sprawozdań finansowych. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje prace związane z badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca na wyższych uczelniach i seminariach z tematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.
 

e-mail: mariusz.kucinski@pkfpolska.pl 

 

 Marek Wojciechowski

Partner, biegły rewident nr 10984 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Inwestycje Kapitałowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident. Związany z PKF Consult od 1999 roku. Dyrektor Oddziału w Poznaniu PKF Consult. Specjalizuje się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształcaniu sprawozdań finansowych na międzynarodowe standardy rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw oraz doradztwie w zakresie sporządzania części ekonomicznej prospektów emisyjnych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości. Biegle posługuje się językiem angielskim.  

 

e-mail: marek.wojciechowski@pkfpolska.pl

 

 Rafał Barycki

Partner, biegły rewident nr 10744  

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Dyrektor Oddziału we Wrocławiu PKF Consult. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości.  

 

e-mail: rafal.barycki@pkfpolska.pl

 

 Grażyna Sadowska-Malczewska

Partner  

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studiowała również na Uniwersytecie Lizbońskim – Universidade Nova de Lisboa. Od 2003r. związana ze Spółką PKF Consult. Posiada państwowe uprawnienia usługowego prowadzenia ksiąg oraz zdane egzaminy państwowe w postępowaniu na biegłego rewidenta z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru rachunkowości, rachunkowości zarządczej, podatków, kontrolingu, organizacji czasu pracy i HR. Wielokrotnie uczestniczyła w optymalizacji procesów biznesowych oraz we wdrażaniu nowych systemów finansowo-księgowych oraz innych systemów informatycznych. Obecnie w PKF BPO Sadowska-Malczewska zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego.

 

e-mail: grazyna.malczewska@pkfpolska.pl

 

 Mirosława Cienkowska

Partner, biegły rewident nr 10992  

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studiowała również w Herning Institute of Business, Administration and Technology in Herninig (Dania). Biegły rewident. Doświadczenie z zakresu rewizji i rachunkowości zdobyła w trakcie 6-letniej pracy w dziale audytu ogólnego KPMG. Związana z Grupą PKF od 2009 roku, w pierwszych latach jako Prezes Zarządu PKF Accounting, obecnie jako Dyrektor Oddziału w Warszawie PKF Consult i Dyrektor Regionu Centrum. Ma duże doświadczenie w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i MSR, a także w przeprowadzaniu innych projektów z zakresu rachunkowości i finansów. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

e-mail: miroslawa.cienkowska@pkfpolska.pl

 

 Agnieszka Chamera

Partner, Doradca Podatkowy nr 10220  

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Z PKF związana od 1999 roku. Posiada szerokie doświadczenie m.in. w zakresie optymalizacji podatkowych oraz obsługi prawnej i podatkowej procesów połączeń, podziałów i przekształceń spółek, jak również sporządzaniu analiz due diligence i dokumentacji cen transferowych. Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków z zakresu k.s.h. i ustaw podatkowych oraz na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez PKF Consult.  

 

e-mail: agnieszka.chamera@pkfpolska.pl