Niniejszym informujemy, że w wyniku podjętej uchwały Wspólników Spółki o zmianie umowy Spółki oraz w związku ze zmianą komplementariuszy Spółki, nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy spółki PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

W konsekwencji od 1 maja 2021 roku obowiązuje nowa nazwa spółki PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k.

Dotychczasowe numery NIP, REGON oraz KRS pozostają be zmian.

Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej (np. nazwy), skutek prawny zmiany następuje w momencie podpisania aktu. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców jest wpisem deklaratoryjnym, nie zaś konstytutywnym. Zatem spółka komandytowa PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp.k. w Warszawie ma obowiązek  posługiwać się nową nazwą (zarówno w obrocie, jak i na wystawianych fakturach) od dnia podjęcia uchwały, pomimo że zmiana w tym zakresie nie została jeszcze ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Pragniemy podkreślić, że w dotychczas realizowanych dla Państwa usługach nic się nie zmienia. Zawarte umowy są nadal obowiązujące, ustalone zasady rozliczeń oraz nasze dotychczasowe dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o odnotowanie zmiany w Państwa bazach danych i wystawianie wszelkich faktur i dokumentów z uwzględnieniem nowej nazwy podmiotu:

PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp.k.

Ul. Orzycka 6, lok. 1B, 02-695 Warszawa

KRS: 0000593842, NIP: 7541013035, REGON: 008232603

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.