Z dniem 1 maja 2021 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.

Niniejszym informujemy, że w wyniku podjętej uchwały Wspólników Spółki o zmianie umowy Spółki oraz w związku ze zmianą komplementariuszy Spółki, nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy spółki PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

W konsekwencji od 1 maja 2021 roku obowiązuje nowa nazwa spółki PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k.

Dotychczasowe numery NIP, REGON oraz KRS pozostają be zmian.

Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej (np. nazwy), skutek prawny zmiany następuje w momencie podpisania aktu. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców jest wpisem deklaratoryjnym, nie zaś konstytutywnym. Zatem spółka komandytowa PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp.k. w Warszawie ma obowiązek  posługiwać się nową nazwą (zarówno w obrocie, jak i na wystawianych fakturach) od dnia podjęcia uchwały, pomimo że zmiana w tym zakresie nie została jeszcze ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Pragniemy podkreślić, że w dotychczas realizowanych dla Państwa usługach nic się nie zmienia. Zawarte umowy są nadal obowiązujące, ustalone zasady rozliczeń oraz nasze dotychczasowe dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o odnotowanie zmiany w Państwa bazach danych i wystawianie wszelkich faktur i dokumentów z uwzględnieniem nowej nazwy podmiotu:

PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp.k.

Ul. Orzycka 6, lok. 1B, 02-695 Warszawa

KRS: 0000593842, NIP: 7541013035, REGON: 008232603