Zmiany dla wierzycieli zawarte w Tarczy 4.0 w zakresie ulgi na złe długi stanowią kontynuację regulacji odnoszącej się do preferencyjnych warunków wprowadzonych dla dłużników w Tarczy 1.0.

Przepisy Tarczy 1.0 dotyczące dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, przewidują brak konieczności korekty (zwiększenia) dochodu do opodatkowania po 90 dniach od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Tarcza 1.0 oraz Tarcza 4.0 zmodyfikowały zatem przepisy dotyczące ulgi na złe długi, implementowane na grunt ustaw o podatkach dochodowych w art. 18d Ustawy o CIT i 26i Ustawy o PIT od 1 stycznia 2020 r. Od początku bieżącego roku umożliwiono wierzycielom zmniejszenie podstawy opodatkowania o uprzednio zaliczoną do przychodów wartość należności, która nie została opłacona w terminie 90 dni od daty zapłaty. Natomiast nabywcy zobowiązani zostali do zwiększenie podstawy opodatkowania. Regulacja ma zastosowanie do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania