Sprawozdania z przejrzystości działania przedstawiają m.in. opis funkcjonujących systemów kontroli wewnętrznej, opis polityki zapewnienia niezależności, informacje o osiągniętych przychodach oraz listę jednostek zainteresowania publicznego, dla których poszczególne Spółki Grupy Kapitałowej PKF Consult wykonywały czynności rewizji finansowej.

Wierzymy, że przedstawione informacje na temat naszej działalności przyczynią się do wzrostu wiarygodności usług świadczonych przez Spółki naszej Grupy, która to wiarygodność jest kluczowym aspektem naszej działalności.

Sprawozdania z przejrzystości:

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.