PKF Audyt

W dniu 27 września 2013 r. Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. została połączona z PKF Consult Sp. z o.o.  – podmiotem uprawnionym do badania nr 477. Zgodnie z zasadą sukcesji generalnej wyrażoną w art. 494. § 1. KSH, PKF Consult Sp. z o.o. jako Spółka przejmująca z mocy samego prawa z dniem połączenia weszła w ogół praw i obowiązków Spółek przejmowanych, w tym PKF Audyt Sp. z o.o. . W związku z powyższym, obowiązki wynikające z art. 88 pkt. 1) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym w stosunku do PKF Audyt Sp. z o.o. zostały wypełnione w ramach Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Audyt w roku obrotowym 2011/2012

Mariusz Kuciński
Prezes Zarządu PKF Audyt Spółka z o.o. Biegły rewident nr 9802

Pobierz plik (w PDF)

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Audyt w roku obrotowym 2010/2011

Mariusz Kuciński
Prezes Zarządu PKF Audyt Spółka z o.o. Biegły rewident nr 9802

Marcin Grzywacz
Członek Zarządu PKF Audyt Spółka z o.o.
Dyrektor ds. Zarządzania Operacyjnego, Rewizji i Kontroli Jakości
Biegły rewident nr 11769

Pobierz plik (w PDF) 

Uzupełnienie do „Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Audytw roku obrotowym 2010/2011”.

Pobierz plik (w PDF)

 

 

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Audyt w roku obrotowym 2009/2010

Mariusz Kuciński
Prezes Zarządu PKF Audyt Spółka z o.o. Biegły rewident nr 9802

Zbigniew Czupryniak
Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Spółka z o.o. Dyrektor ds. Zarządzania Operacyjnego, Rewizji i Kontroli Jakości Biegły rewident

Pobierz plik (w PDF)