PKF Consult

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2020

Małgorzata Tadeusiak
Dyrektor Centrum Kontroli Jakości PKF Consult
Biegły rewident numer 11839
Odpowiedzialna za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)
Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2019

Małgorzata Tadeusiak
Dyrektor Centrum Kontroli Jakości PKF Consult
Biegły rewident numer 11839
Odpowiedzialna za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)

 
Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2018

Małgorzata Tadeusiak
Dyrektor Centrum Kontroli Jakości PKF Consult
Biegły rewident numer 11839
Odpowiedzialna za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)
Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2016/2017

Małgorzata Tadeusiak
Dyrektor Centrum Kontroli Jakości PKF Consult
Biegły rewident numer 11839
Odpowiedzialna za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)


Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2015/2016

Małgorzata Tadeusiak
Dyrektor Centrum Kontroli Jakości PKF Consult
Biegły rewident numer 11839
Odpowiedzialna za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)

 

 

 

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2014/2015

Magdalena Błaszczyk
Dyrektor Centrum Kontroli Jakości PKF Consult
Biegły rewident numer 12575
Odpowiedzialna za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2013/2014

Teresa Fołta
Biegły rewident numer 870
Odpowiedzialna za sporządzenie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2012/2013

Magdalena Błaszczyk
Dyrektor Centrum Kontroli Jakości PKF Consult
Biegły rewident numer 12575
Odpowiedzialna za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2011/2012

Ewa Jakubczyk - Cały
Prezes Zarządu PKF Consult Biegły rewident numer 1326

Grażyna Walewska
Wiceprezes Zarządu PKF Consult Biegły rewident numer 9611
Odpowiedzialna za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)

 

 

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2010/2011

Ewa Jakubczyk - Cały
Prezes Zarządu PKF Consult Biegły rewident numer 1326

Grażyna Walewska
Wiceprezes Zarządu PKF Consult Biegły rewident numer 9611
Odpowiedzialna za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)

Uzupełnienie do „Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2010/2011”.

Pobierz plik (w PDF)

 

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania PKF Consult w roku obrotowym 2009/2010

Ewa Jakubczyk - Cały
Prezes Zarządu PKF Consult Biegły rewident numer 1326

Mariusz Kuciński
Wiceprezes Zarządu PKF Consult Biegły rewident numer 9802
Odpowiedzialny za sporządzanie Sprawozdania z przejrzystości działania PKF Consult Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz plik (w PDF)

 

 

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania Grupy Kapitałowej PKF Consult w roku 2009

Ewa Jakubczyk - Cały
Prezes Zarządu PKF Consult Biegły rewident numer 1326

Mariusz Kuciński
Wiceprezes Zarządu PKF Consult Biegły rewident numer 9802

Pobierz plik (w PDF)