Seminarium PKF i PID pt. Komitety audytu w nowym modelu regulacyjnym?

21 października 2014 r. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie, odbędzie się seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów pt. Komitety audytu w nowym modelu regulacyjnym? Seminarium rozpocznie się o godzinie 17.30.

Ogłoszone regulacje - dyrektywa Parlamentu UE 2014/56/UE i  rozporządzenie KE 537/2014 zmieniające dyrektywę 2006/43/WE w sprawie  badania sprawozdań finansowych proponują zupełnie nowe podejście do  komitetów audytu. I tak oto stanęliśmy przed pytaniami. Czy wzmacniamy  rolę komitetów audytu w spółkach, czy też posiadanie komitetu audytu to  nadmierny obowiązek, z którego niektóre spółki powinny zostać zwolnione?  Jak wybierać członków komitetu audytu, jakie zadania im przypisać i  jaka powinna za tym iść odpowiedzialność? Jeżeli Polska zdecyduje się  wzmocnić rolę komitetów audytu, to czy takie wzmocnienie obejmie także  powołanie specjalnego nadzoru nad komitetami audytu? A może komitet  audytu w ogóle wyodrębni się ze struktur rady nadzorczej i stanie  odrębnym organem w spółce? A może jednak powinniśmy zwolnić tempo zmian?  Czy mamy jeszcze wybór? 

Odpowiedzi na stawiane komitetom audytu  pytania powinny zmierzać do wskazania skutków zmian i oceny utworzenia  warunków skutecznego nadzoru korporacyjnego.

Wejście w życie nowych regulacji w Polsce planowane jest na połowę 2016  r. Mamy możliwość wzięcia udziału w dyskusji i zajęcia stanowiska co do  przyszłego kształtu komitetów audytu. Do czego Państwa serdecznie  zapraszamy.

Seminarium prowadzi prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, Beata Binek

Temat zaprezentuje Ewa Jakubczyk – Cały, prezes PKF Consult, biegły rewident

Komentarz: prof. Mieczysław Puławski, SGH, Mariola Więckowska, Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni, Tomasz Zganiacz zastępca dyrektora, Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa.

 

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmuje Magda Figat, email: pid@pid.org.pl
Udział w seminarium jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.