Seminarium "Blaski i cienie obligacji jako źródła pozyskania kapitału bądź jako inwestycji" 1.03.2012 r.

 PKF Consult jest partnerem merytorycznym Seminarium "Blaski i cienie obligacji jako źródła pozyskania kapitału bądź jako inwestycji", organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych .

 

Tematyka seminarium:

Seminarium poświęcone będzie finansowym i podatkowym aspektom związanym z emisją, inwestowaniem i obrotem obligacjami. Badania przeprowadzone przez PKF dotyczące notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych, wskazują w wielu przypadkach na znaczny przerost oprocentowania tych papierów w stosunku do ryzyka. 

Na konferencji po raz pierwszy zaprezentujemy wyniki analizy wykonanej przez PKF: „Ocena ryzyka kredytowego vs koszt obsługi obligacji notowanych na rynku Catalyst”.

Blaski i cienie obligacji, pułapki podatkowe obrotu obligacjami to tematy, które przedstawione zarówno z perspektywy emitenta, jak też inwestora będą przydatne wszystkim osobom, do których adresujemy to seminarium. 

Prelegenci PKF:

 

 Organizator:

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)

Partnerem merytorycznym seminarium jest Grupa Kapitałowa PKF Consult

Termin i miejsce:

1.03.2012 r. Sala Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Program: informacje o programie i szczegółach dotyczących seminarium znajdują się pod poniższym  linkiem:

PROGRAM

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.seg.org.pl .

Zgłosznia: zgłoszenia można dokonać pod poniższym linkiem

Formularz zgłoszniowy

Rejestracja trwa do 24 lutego br. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w seminarium jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim (mailowym) potwierdzeniu zgłoszenia przez organizatorów. Potwierdzenia będą wysyłane po zakończeniu rejestracji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania max. limitu miejsc na Sali Catalyst GPW.