Oferta prywatyzacji Huty Łabędy

Zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia akcji Spółki Huta Łabędy S.A. z siedzibą w Gliwicach.

PKF Consult Sp. z o.o., jako Doradca Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki Huta Łabędy S.A. z siedzibą w Gliwicach, informuje o zaproszeniu Ministra Skarbu Państwa, skierowanym do wszystkich zainteresowanych, dotyczącym rokowań w sprawie nabycia akcji Spółki Huta Łabędy S.A.

Zobacz także:
Pełna treść komunikatu na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa