Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek. Świadcząc usługi z zakresu compliance uwzględniamy indywidualne zapotrzebowanie Klienta, jego cele biznesowe oraz branżę, w której działa.

Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek w następujących obszarach:

 • prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
 • przygotowywanie zmian w umowach /statutach spółek
 • sporządzenie uchwał i pełnomocnictw
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych organów spółek (regulaminy i procedury)
 • sporządzenie dokumentów rejestrowych
 • elektroniczna obsługa KRS
 • obsługa corocznych zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń
 • bieżące doradztwo prawne i podatkowe

Prowadzenie biznesu wymaga od przedsiębiorcy nie tylko ciągłego dostosowywania się do zmiennych warunków gospodarczych, ale również do coraz bardziej rozbudowanych obowiązków prawnych. Pomagamy naszym Klientom w sprostaniu tym obowiązkom w szczególności poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur, których zasadniczym celem jest wsparcie w odnalezieniu się w gąszczu obowiązujących przepisów oraz ograniczenie ryzyka i odpowiedzialności. Świadcząc usługi z zakresu compliance uwzględniamy indywidualne zapotrzebowanie Klienta, jego cele biznesowe oraz branżę, w której działa.

Obszar działania:

 • analiza sytuacji prawnej przedsiębiorcy pod kątem prawa antymonopolowego
 • doradztwo prawne, podatkowe i księgowe
 • przygotowanie i wdrożenie procedur compliance dostosowanych do potrzeb Klienta
 • szkolenia pracodawców i pracowników
 • przygotowanie instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia przypadków naruszenia wdrożonych procedur
 • ochrona sygnalistów

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.