Obowiązki spółek w zakresie aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Od października 2020 r. każda nowo wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego spółka ma 7 dni na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Dla spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r. termin ten upłynął 13 lipca 2020 r. (ze względu na problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego został on ostatecznie przedłużony o kilka dni). Trzeba jednak pamiętać, że do obowiązków spółek należy nie tylko prawidłowa identyfikacja i rejestracja beneficjenta lub beneficjentów rzeczywistych, ale także aktualizacja informacji o nich w rejestrze. W praktyce oznacza to, że w przypadku każdej zmiany w strukturze właścicielskiej oraz w przypadku innych sytuacji, które wpływają na sprawowanie kontroli w spółce i informacje ujawnione w CRBR, należy dokonać ponownej identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i aktualizacji zgłoszenia.