Nowy JPK_VAT wchodzi w życie 1 października 2020

Nową strukturą JPK objęci będą wszyscy czynni podatnicy VAT od dnia 1 października 2020 r. Tego dnia wchodzą w życie, dwukrotnie już przekładane zmiany w raportowaniu JPK_VAT.

Deklaracja i ewidencja w jednym rejestrze JPK_VAT

Obecnie czynni podatnicy podatku od towarów i usług muszą cyklicznie wysyłać dwa rodzaje elektronicznych plików: co miesiąc JPK-VAT jako plik ewidencyjny oraz deklaracje VAT-7 miesięcznie lub VAT-7K kwartalnie. Nowy plik JPK_V7 scali obie struktury tych dokumentów i będzie się składał z dwóch części. Dane obecnie raportowane w JPK będą wprowadzane w części ewidencyjnej, natomiast informacje przesyłane dotychczas w deklaracjach będzie trzeba uwzględnić w części deklaracyjnej.

Nie będzie już konieczności generowania, podpisywania i wysyłania osobno JPK i osobno deklaracji. Dokonując jednej czynności podatnik wywiąże się z obu  tych obowiązków i w konsekwencji deklaracje VAT-7/VAT-7K jako samodzielne dokumenty przestaną obowiązywać.