Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców - tarcza 2.0 weszła w życie

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. „Tarczy 2.0”.

W toku prac legislacyjnych Senat wprowadził liczne poprawki do pierwotnego projektu Tarczy 2.0., które miały wpływ m.in. na opisane wcześniej zmiany w instrumentach pomocy dla przedsiębiorców. Tym samym, w ramach finalnej wersji Tarczy 2.0, przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu rozwiązań.