Konferencja "Problemy wdrażania nowych zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów",

Konferencja "Problemy wdrażania nowych zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów",
15 marca 2012 r. Warszawa

 

Organizator:

KIBR Regionalny Oddział w Warszawie

Termin i miejsce:

15.03.2012 r. Warszawski Dom Technika NOT w Warszawie, ul.Czackiego 3/5, sala A na III piętrze

Program: informacje o programie i szczegółach dotyczących seminarium znajdują się pod poniższym  linkiem:

PROGRAM

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kibr.waw.pl

 

Prelegent PKF:  

    Ewa Jakubczyk - Cały
   
Prezes Zarządu - biegły rewident nr 1326

 

Prezes Zarządu, założyciel PKF Consult Sp. z o.o., biegły rewident, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa w procesie połączeń spółek i doradztwa dla Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji. Wykładowca finansów, rachunkowości i rewizji finansowej w Szkole Głównej Handlowej; członek Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów, członek Rady Programowej miesięcznika „Rachunkowość”, członek Komisji ds. Etyki, członek Komisji Nadzoru Audytowego. Jest współautorem książek: „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” (Wydawnictwo Difin), „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin), „Zamknięcie Rachunkowe Roku” (Wydawnictwo Infor) oraz wielu innych publikacji.

e-mail: ewa.jakubczyk@pkfconsult.pl

Prelegent PKF przedstawi temat: "Ustalanie wynagrodzeń za usługi rewizji finansowej"